1.9 C
Zagreb
4.3 C
Zürich
3.6 C
New York
21.9 C
Buenos Aires
18.6 C
Melbourne
Petak, 8 prosinca 2023

Zakon o porezu na dohodak – izmjene koje stupaju na snagu 01.01.2017.

Hrvatski sabor donio je na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske odluku i proglasio 06. prosinca 2016. Zakon o porezu na dohodak

U Narodnim novinama, br. 115/16. od 9. prosinca 2016. objavljen je set novih, te izmijenjenih i dopunjenih poreznih propisa.

Koje su najvažnije promjene za povratnike s inozemnim mirovinama?

Novim Zakonom o porezu na dohodak u članku 24. stavku 3. propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna. To je značajnije povoljnija situacija za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje najvišom stopom poreza na dohodak, koja je također smanjena s 40% na 36% te će svota obračunatog poreza na dohodak na odnosne mirovine biti manja.

Također je stavkom 5. istoga članka propisano da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje za 50% umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine. Na taj način će porez na dohodak na mirovine iz inozemstva biti dodatno umanjen za 50%.

Porezni obveznici moći će zatražiti izuzeće od plaćanja predujmova poreza na dohodak odnosno poreza na dohodak u tuzemstvu tijekom godine po osnovi ostvarenog inozemnog dohotka ako istovremeno plaćaju predujmove poreza na dohodak odnosno porez na dohodak u inozemstvu neovisno o postojanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. To znači da umirovljenici koji ostvaruju mirovinu iz država s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen i uprimjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja  (npr. SAD, Australija, Argentina, Brazil,…) od 1. siječnja 2017. neće morati plaćati predujam poreza i u Republici Hrvatskoj nego su obvezni predati propisano izvješće o ostvarenom dohotku u inozemstvu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu temeljem čega će im se utvrditi porezna obveza uz mogućnost uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu čime će se pojednostaviti postupak i ukinuti pretjerano administriranje.
Sve navedene izmjene u oporezivanju inozemnih mirovina značajno će doprinijeti umanjenju porezne obveze i olakšati, nadamo se, povratak hrvatskog iseljeništva u Republiku Hrvatsku.

Kad se radi o pitanjima koja često zaprimamo iz iseljeništva s raznih strana, sve važne, korisne linkove na kojima se mogu pronaći važne informacije nalaze se na ovom mjestu: http://www.moja-domovina.net/korisni-linkovi/

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. osim članka 14. stavaka 5. i 6., članka 26., članka 33. stavka 1. točke 5. i članka 83. stavka 4. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2525.html

POVEZANI ČLANCI

Najnovije