1.9 C
Zagreb
4.3 C
Zürich
3.6 C
New York
21.9 C
Buenos Aires
18.6 C
Melbourne
Petak, 8 prosinca 2023

Detalji protokola o slobodi kretanja za Hrvate

Najvažnije promjene za hrvatske državljane koje vrijede od 01.01.2017.

Ulazak u zemlju i boravak

Protokol III o slobodi kretanja, sklopljen između Švicarske i Europske unije koji se odnosi na najmlađu članivu Europske unije, Hrvatsku, na snagu je stupio 1. siječnja 2017. Stupanjem na snagu protokola III, svi Hrvatski državljani iz Hrvatske mogu ući u Švicarsku bez vize i tu se zadržati do tri mjeseca. Za duži boravak potrebna je dozvola koju izdaje kantonalna ustanova za migrante (Migrationsbehörde).  Za ulazak u Švicarsku dovoljno je posjedovati važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu.

Kad su u pitanju radne dozvole na snazi su u protokolu III prijelazne odredbe.

Uvjeti

Preduvjeti za izdavanje radne dozvole dozvoljene su samo pod sljedećim uvjetima:

  • Poštivanje prednosti tuzemnih rezidenata (prednost moraju imati Švicarci i stranci koji već borave u zemlji i koji se trenutno nalaze na tržištu rada)
  • poštivanje propisanih plaća i posebnih radnih uvjeta za određena radna mjesta

Posebni, s godišnjim porastom određeni brojevi dozvola za kratke boravke i dozvole boravka

Hrvatskim državljanima potrebna je radna dozvola od prvog dana stupanja u radni odnos, čak i kad se radi o poslu s trajanjem kraćim od tri mjeseca. Osobe s kratkotrajnim boravkom koji traje maksimalno četiri mjeseca, a podliježu obvezi prijave boravka, mogu računati na dozvolu i bez važećih kvota, ako ispunjavaju uvjete za kvalifikaciju po čl. 23 Zakona o strancima (Ausländergesetzes AuG). Dozvolu kratkotrajnog boravka od četiri mjeseca moguće je izdati i niže kvalificiranoj radnoj snazi, ali će taj dio podlijeći gore navedenoj kvoti dozvola za kratkotrajni boravak. Dozvole dodjeljuju kantonalne ustanove.

Hrvatski državljani koji su izaslani ili samostalni djelatnici tvrtke koja ima sjedište u Hrvatskoj i koji u Švicarskoj izvršavaju poslove u trajanju do 90 dana po godini, moraju ispuniti online-prijavnicu. Taj način prijave ograničen je branšom na koji se posao odnosi. U ovom dijelu su hrvatski državljani izjednačeni s državljanima ostalih članica EU-27/EFTA. U tom slučaju valja obratiti pažnju na informacije koje se mogu pronaći na poveznici: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Sljedeće branše podliježu prijavi od prvog dana rada:

  • Građevinarstvo
  • Vrtlarstvo i poljoprivreda
  • Obrt za čišćenje trvrtki
  • Nadzorne i sigurnosne službe

U ovim branšama potrebna je kratkotrajna dozvola boravka od prvog dana i ne može se iskoristiti gore navedena prijava. Kantonalne ustanove provjeravaju u tom slučaju sljedeće točke:

  • Prednost tuzemnih zaposlenika
  • Radne uvjete i plaću

Uvjeti za izdavanje dozvole za obavljanje samostalnog radnog odnosa

Prema protokolu III, svi samozaposleni do 31. prosinca 2018. podliježu šestomjesečnom prijelaznom razdoblju i protokolom određenim kvotama.

Uvjeti za osobe iz pograničnih područja

Uvjet za izdavanje dozvole G koja vrijedi za pogranično područje i Hrvate koji borave u susjednim državama Švicarske: Potrebno je podnijeti zahtjev za dozvolu G, nakon čega će kantonalne ustanove preispitati dali ispunjenje uvjeta.

Spajanje obitelji

Bračni partner i djeca hrvatskih državljana koji su ispunili uvijet za spajanje obitelji imaju pravo stupiti u radni odnos u Švicarskoj, neovisno o njihovom statusu državljanstva. To vrijedi i onda, kad pripadnici EU/EFTA zemalja odakle potječe pravo boravka, nemaju pristup radnom tržištu (Art. 3 Abs. 5 Anhang I FZA). U tom slučaju nije potrebna dodatna radna dozvola. Za članove obitelji iz Hrvatske koji imaju pravo na dugotrajni boravak vrijedi to pravo bez potrebe za prijavom. Tko je u posjedu kratke dozvole boravka, ima pravo na radnu dozvolu ako su svi ostali uvjeti ispunjeni.

Uvjeti za studente

Hrvatski studenti izjednačeni su s ostalim studentima koji dolaze iz EU/EFTA. To znači da mogu dobiti dozvolu boravka, ako mogu dokazati da posjeduju dovoljno financijskih sredstava za svoje potrebe te da su primljeni na priznato švicarsko učilište. Ne postoji brojačano ograničenje za osobe koje nemaju namjeru  stupiti u radni odnos. Za one studente, koji se uz studij žele zaposliti, i dalje su na snazi posebni uvjeti. Dozvoljeno im je tijekom studiranja raditi maksimalno 15 sati tjedno (Art. 38 VZAE). Za obveznu praksu i polaznike doktorskih studija vrijede posebni uvjeti.

Uvjeti za ostale, bez radne dozvole (umirovljenici, privatne osobe…)

Hrvatski državljani koji žele u Švicarskoj boraviti bez traženja posla, odnosno zaposlenja, izjednačeni su s državljanima ostalim članicama EU/EFTA. Imaju pravo na boravak ako mogu dokazati da posjeduju dovoljno financijskih sredstava za svoje potrebe i obvezno zdravstveno osiguranje. Ne postoji ograničenje.

Dokument: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/eu/fza/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-kroatien-d.pdf

Adresar kantonalnih ustanova:

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

POVEZANI ČLANCI

Najnovije