-0.2 C
Zagreb
4.5 C
Zürich
8.4 C
New York
22.8 C
Buenos Aires
21.9 C
Melbourne
Petak, 8 prosinca 2023

Poziv za upis u vojnu evidenciju u 2017. godini

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske poziva sve muškarce, hrvatske državljane rođene 1999. godine, kao i starija godišta koji dosad nisu upisani, da se radi upisa u vojnu evidenciju jave u Područne odsjeke za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

Riječ je o zakonskoj obvezi redovitog godišnjeg upisa u vojnu evidenciju. Upis u vojnu evidenciju obvezan je sukladno Zakonu o obrani za sve hrvatske državljanine – muškarce koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Također, na poziv za upis u vojnu evidenciju obvezni su odazvati se i hrvatski državljani koji borave u inozemstvu, u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu države u kojoj borave.

Ovisno o mjestu prebivališta i zakazanom terminu, upisi u evidenciju obavljaju se u Odsjecima za poslove obrane, a prilikom dolaska pozvani muškarci moraju predočiti osobnu iskaznicu ili domovnicu i OIB.

Svi pozvani, bez obzira jesu li dobili pojedinačni poziv ili ne, obvezni su odazvati se, a eventualnu spriječenost trebaju javiti Odsjeku za poslove obrane ili opravdati preko roditelja ili članova uže obitelji.

Detaljnije informacije o upisima u vojnu evidenciju potražite ovdje.

[Hrvatski državljani koji borave u inozemstvu uvođenje u vojnu evidenciju mogu provesti putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u kojoj borave.

Novak koji boravi u inozemstvu od rođenja ili je s roditeljima otišao boraviti u inozemstvo prije nastanka novačke obveze dužan je u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, prijaviti se diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu zbog uvođenja u vojnu evidenciju.

Za svakog novaka potrebno je popuniti prijavni karton (tiskanica EK-1, dostupna u konzulatu), s točnim osobnim podacima te predočiti osobnu iskaznicu ili domovnicu i OIB.

Naime, temeljem članka 39.a stavka 1. Zakona o obrani («Narodne novine» broj 33/02, 58/02 i 76/07), donesena je Odluka kojom se od 01. siječnja 2008., novaci neće pozivati na obvezu služenja vojnog roka («Narodne novine» broj: 105/07), što podrazumijeva i ne pozivanje novaka na obavljanje civilne službe.

Sukladno članku 66. navedenog Zakona, novak iz članka 64. stavak 2. neće se pozivati na služenje vojnog roka, a može podnijeti zahtjev za dragovoljno služenje vojnog roka putem diplomatske misije ili konzularnog ureda. Novaci se neće pozivati na zdravstvene preglede, odnosno novačenje, osim onih koji podnesu zahtjev za dragovoljno služenje vojnog roka.

POVEZANI ČLANCI

Najnovije