Novi koordinator Hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj

Nakon izbora provedenih među pastoralnim osobljem hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj, uz pismene suglasnosti biskupskih konferencija Hrvatske i Bosne i Hercegovine i uprave Hercegovačke franjevačke provincije, biskupska konferencija Švicarske je na redovitom zasjedanju u Fischingenu od 5. do 7. rujna 2016. imenovala fra Branka Radoša novim koordinatorom hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj.

Služba novog koordinatora započela je 1. siječnja 2017. i traje do 31. prosinca 2021.

Fra Branko je rođen 28. ožujka 1967. godine u Crvenicama – župa Seonica u duvanjskom kraju. Osnovnu školu pohađao je u Crvenicama i Mesihovini. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom. U novincijat je stupio na Humcu (Ljubuški) 15. srpnja 1986. Studij teologije započeo je u Sarajevu, nastavio u Zagrebu, a završio u Grazu. Za svećenika je zaređen u Tomislavgradu 10. srpnja 1994. godine. U domovini je službovao na Širokom Brijegu i Međugorju.

U Švicarsku je došao u prosincu 2005. i postao voditelj HKM Thurgau – Schaffhausen. Od travnja 2014. voditelj je HKM Luzern.

Izabrani članovi pastoralnog – koordinacijskog vijeća i uredništvo Movisa

 Na redovitoj sjednici pastoralnog osoblja HKM u Švicarskoj održanoj u Zürichu, 13. ožujka 2017. godine, izabrani su članovi pastoralnog vijeća, uredništva Movisa i nadglednici računa.

Pastoralno vijeće HKM Švicarska
Fra Branko Radoš, kordinator

Fra Ivan Prusina

Fra Niko Leutar

Fra Vine Ledušić

Jasna Jegić

Uredništvo Movisa
Fra Branko Radoš, odgovorni urednik

Fra Mićo Pinjuh, glavni urednik

Fra Niko Leutar, član

Fra Ivan Prusina, član

Fra Miljenko – Mika Stojić, član

Nadglednici misijskih računa
Fra Gojko Zovko
Fra Vine Ledušić

Izvor:
Movis  – Glasilo Hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj

Foto:
Ruža Studer