29.7 C
Zagreb
24.7 C
Zürich
22.5 C
New York
8.5 C
Buenos Aires
25.5 C
Melbourne
Četvrtak, 18 srpnja 2024

Hrvati iz Švicarske srcem uz Vukovarske leptiriće

Udruga Vukovarski leptirići osnovana je 2011. godine. Zahvaljujući udruzi i angažmanu pojedinaca vukovarska djeca s poteškoćama u razvoju imaju suvremene terapije, radionice…

U ožujku 2017. godine, Hrvatska humanitarna udruga Švicarske (HHUŠ) pokrenula je akciju „Uljepšajmo život Vukovarskim leptirićima“.  U akciju su se uz pokretače uključili pojedinci, Hrvati, Švicarci i dvije Hrvatske kulturno umjetničke udruge iz Švicarske – HKUD Croatia iz Basela i HKUD Fala iz Schaffhausena.

Cilj akcije bio je skupiti sredstva kojima bi se nabavio paket opreme asistivne tehnologije koja bi djeci udruge Vukovarski leptirići omogućila interpersonalnu komunikaciju koja pretvara tekst u glas.

U ime HHUŠ, 22. travnja 2017. donaciju od 2060.00 SFr. „Vukovarskim leptirićima“ uručila je dopredsjednica udruge. Dan prije, svoju donaciju uručili su članovi HKUD-a Croatia iz Basela.

Pošto prikupljena sredstva akcije nisu bila dovoljna za nabavku potrebnog startnog paketa, u svibnju smo ispred humanitarne udruge HHUŠ još jedanput pozvali sunarodnjake u Švicarskoj da podrže akciju i tim putem pomognu da Vukovarskim leptirićima nabavimo potrebit paket.

Zahvaljujući ponajprije dvjema udrugama iz Švicarske: Motoklubu Sokolovi iz Luzerna i Slavoniji Zürich te još nekim pojedincima koji su se uključili, sredstva su vrlo brzo prikupljena i uplaćena na račun Vukovarskih leptirića.  Paket opreme se naručio i u međuvremenu se s djecom radi. Uz odgovarajući tablet, nabavljen je potrebit softvare za rad sa simbolima, riječima, igricama, ukratko –  sve ono što u biti predstavlja komunikaciju.

Tijekom posjete Vukovaru, 24. srpnja 2017. dopredsjednica udruge HHUŠ, Ruža Studer uručila je predsjednici Vukovarskih leptirića darovnicu.  Sveukupna donacija Hrvata iz Švicarske koja je išla preko HHUŠ iznosi 4’210.00 SFr. Croatia Basel svoju je donaciju Udruzi osobno uručila.

Ovim putem još jednom veliko i od srca hvala u ime Vukovarskih leptirića svim dobrim ljudima koji su se uključili u akciju, hvala Sokolovima iz Luzerna, Slavoniji iz Züricha, Fali iz Schaffhausena i Croatiji iz Basela. Asistivna tehnologija (AT-Assistive tehnology) i potpomognuta komunikacija (AAC-Assistive and augumentative communication) predstavljaju tehnologiju za pomoć u komunikaciji osoba s invaliditetom kojima je ista onemogućena zbog oštećenja komunikacijskog ili lokomotornog aparata. Model asistivne tehnologije pretpostavlja komunikacijsku kompetenciju kod djece što bi značilo da počiva na pretpostavci da ako dijete ne komunicira, ne znači da nema što za reći.

Ciljevi su pružiti djeci mogućnost komunikacije, povećati kvalitetu života te modelima učenja putem AAC tehnologije omogućiti izraziti osnovne potrebe, uključiti se u ostale participacije u društvu – vrtići, škole, hobiji, ovisno o stupnju oštećenja i kognitivnih sposobnosti.
Od rujna u Udruzi Vukovarski leptirići stručno osposobljen tim Antonija Leko, Tamara Kenjereš i Stjepan Jelica početi će s pružanjem usluga dijagnostike i usvajanja metoda potpomognute komunikacije. Uz to raditi će se procjena djece na istoku Hrvatske, nevezano za članstvo udruge.
Udruga dobro surađuje s drugim organizacijama, školama, vrtićima – sa svima gdje postoji potreba za uvođenjem potpomognute komunikacije.

POVEZANI ČLANCI

Najnovije