Konferencija na temu « Hrvatska diplomacija od VIII st. do dana š njih dana »

Konferencija će se održati 14. 10. 2017. u Parizu na sveučilištu Sorbonne, uz sudjelovanje istaknutih predavača, uključujući novog hrvatskog veleposlanika u Parizu.