1.9 C
Zagreb
4.3 C
Zürich
3.6 C
New York
21.9 C
Buenos Aires
18.6 C
Melbourne
Petak, 8 prosinca 2023

Iseljeništvo i domovina 2. – Problemi s reguliranjem prebivališta – Gdje se nakon toga broji vaš glas?

Prebivalište – boravište

Kad je u pitanju mjesto prebivališta, običnom čovjeku nije najjednostavnije razumjeti hrvatske zakone. Termini koji se koriste u stanju su zbuniti i one najsnalažljivije. Prebivalište, privremena odjava, trajna odjava, boravište – sve to mnogi pobrkaju i ako nisu upoznati sa zakonom, donesu često i pogrešnu odluku. Neki napuste domovinu bez da su regulirali pitanje prebivališta pa im se po povratku u domovinu dogode na graničnom prijelazu neugodnosti ili im se oduzme osobna iskaznica.

Upravo je reguliranje prebivališta (2012. – 2014.) mnoge Hrvate u iseljeništvu zbog nedostatka kvalitetnih informacija zbunilo. Trajno odjavljivanje rezultiralo je u mnogobrojnim slučajevima zbog neusklađenosti Zakona o prebivalištu i Zakona o osobnoj iskaznici poništavanjem osobnih iskaznica. To je bio jedan od razloga što su se mnogi u to vrijeme iz domovine, iako borave desetljećima u inozemstvu odjavili «privremeno».

Zahvaljujući aktivnosti i pojedincima iz iseljeništva koji su ukazivali na problematiku, 2015. godine, izmjenom Zakona o osobnoj iskaznici  bar djelimično riješen je jedan dio iseljeničkih problema.

Međutim, reguliranje prebivališta rezultiralo je činjenicom da danas određen dio glasača, kad je u pitanju iseljeništvo ima pravo glasa u izbornoj jedinici mjesta prebivališta u domovini s kojeg se «privremeno odjavilo» a ne, kako mnogi misle u XI. izbornoj jedinici.  Zašto?

Pojašnjenje donosi Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora u članku 12. gdje čitamo:

XI. izborna jedinica:

«Zasebna izborna jedinica za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora koje biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.«

Kako bi svoje biračko pravo ostvarili u inozemstvu, odnosno kako bi mogli glasovati, birači moraju izvršiti aktivnu, odnosno prethodnu registraciju. Veliki broj iseljeništva s tim detaljima nije upoznat i često se dogodi da su izašli na izbore i u diplomatskom predstavništvu dobili odgovor: žao nam je, niste se registrirali.

Na što morate obratiti pažnju pri iseljenju iz RH?

Ako osoba napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana a najduže do pet godina, s mjesta prebivaišta može se odjaviti privremeno. U slučaju dužeg boravka, produžuje se dalje svake tri godine. Prijava se podnosi u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu prebivališta ili putem diplomatsko – konzularng predstavništva RH u inozemstvu.

O razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske mora se priložiti odgovarajuća dokumentacija: Potvrda o školovanju, svjedodžba, potvrda o zaposlenju, ugovor o radu, boravišna ili radna dozvola, liječnička dokumentacija, a u slučajevima neposjedovanja dokumentacije vlastoručno potpisanu izjavu o razlozima privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske. Ako netko želi, može se odjaviti i trajno. U tom slučaju poništava mu se osobna iskaznica s adresom u domovini i može podnijeti zahtjev za novu, s adresom u inozemstvu. Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj.

Nakon povratka u Republiku Hrvatsku građani o povratku moraju obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. 

 

Što je još važno znati?

Ako ste prijavili privremeni odlazak iz RH, dužni ste po Zakonu o osobnoj iskaznici s navršenih 18 godina podnijeti zahtjev za Osobnu iskaznicu. (Čl. 3, st. 2. Osoba s navršenih 18 godina života s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj mora ishoditi osobnu iskaznicu).

Samo one osobe koje se iz RH trajno odjave, nakon toga će se ubrojiti u XI. izbornu jedinicu (dijaspora). Svi ostali koji su prijavili privremeni odlazaki, ako u vrijeme izbora borave izvan RH moraju se, da bi mogli glasovati izvan mjesta prebivališta prethodno registrirati.

POVEZANI ČLANCI

Najnovije