U Zürichu se bira novo vijeće stranaca

Zašto u vijeću stranaca u švicarskim gradovima rijetko pronalazimo Hrvate? Pitanje je to na koje bi svi mi trebali potražiti odgovore u sredinama gdje imamo prebivalište. Poželjno bi bilo kad bi se portalu dostavile informacije iz kantona i gradova gdje su raspisani ovi izbori. Isto tako bi bilo poželjno da se aktiviramo, svatko u onom obliku u kojem može. Mijenjati nešto  na dobrobit nas Hrvata u Švicarskoj možemo samo ako se i na tim mjestima angažiramo!

Uskoro izbori u Zürichu

Vijeće stranaca grada Züricha je savjetodavno tijelo gradskog vijeća. Za novi mandat koji će trajati 2018. – 2022. biraju se novi članovi koji će biti imenovani u srpnju. Ured za integraciju poziva zainteresirane strance koji žele aktivno sudjelovati u gradu da se prijave te da poziv proslijede ostalima koje poznaju. Mandat novog vijeća stranaca u gradu Zürich počinje 1. rujna 2018. godine, a na raspisane izbore za mandat 2018. – 2022. zainteresirani se mogu prijaviti do 31. ožujka 2018. Kandidirati mogu stranci koje imaju prebivalište na području grada.

Što je zadaća članova savjeta?

Savjet prenosi gradskom vijeću potrebe stranaca koji žive u gradu Zürichu i doprinosi boljoj integraciji. Isto tako angažira se za bolji zajednički život svih stanovnika grada.

U godini se održi šest plenarnih sjednica, uz to se održavaju sastanci radnih skupina. Jednom godišnje savjet se sastaje s predstavnicima gradskog vijeća na informativno- radnom sastanku. Za angažman u ovom vijeću ne prima se naknada. Službene sjednice financiraju se u skladu s ostalim gradskim komisijama.

Tko može biti član?

Vijeće čini do 25 stranaca s prebivalištem u gradu, bez švicarskog državljanstva. Uvjet je da dobro vladaju njemačkim jezikom, te da imaju besprijekoran ugled. Da bi u vijeću sve kategorije bile zastupljene, kod izbora se u obzir uzimaju porijeklo, spol i životna dob. Od članova se očekuje angažiranost u pitanjima integracije i dobra umreženost u krugu svog naroda.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati mole se da ispune obrazac, potpišu i pošalju poštom ili elektronskim putem uredu za poticanje integracije do 31. ožujka 2018.

Za sva pitanja zainteresirani se mogu javiti na broj 044 412 37 73.

Formular für Bewerbung (PDF, 2 Seiten, 169 KB)Dokument herunterladen

Više informacija:

Ausschreibung Neuwahl ABR 2018 (PDF, 1 Seite, 201 KB)Dokument herunterladen

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/auslaenderbeirat.html

Autor


Ruža Studer
Više o autoru