Na poziv Hrvatsko-švicarskog gospodarskog kluba, u Švicarsku dolazi najpoznatiji hrvatski demograf, doc. dr. sc. Stjepan Šterc. Tribine pod nazivom “Demografski razvoj kao temelj planiranja ukupnog razvoja” održati će se u Dietikonu i Luzernu.

Doc. dr. sc. Stjepan Šterc rođen je 1953. godine u Desnoj Martinskoj Vesi. Osnovnu školu i I. gimnaziju završava u Zagrebu, kao i studij geografije 1979. godine. Za asistenta na Geografskom odsjeku PMF-a izabran je 1980. godine i od tada vodi vježbe iz „Demogeografije”, a samostalno kolegije Geografske grafičke metode i Statistiku za geografe. Magistrirao je 1987., a doktorirao  2012. godine.

Od 1991. – 2003. godine  radio je u Vladi RH, Ministarstvu vanjskih poslova te bio pomoćnik ministra razvitka obnove i obrane. Sudionik je Domovinskog rata, djelatni časnik Hrvatske vojske s činom bojnika itd. Jedan je od osnivača Instituta Ivo Pilar, Hrvatskih studija i časopisa Društvena istraživanja i jedan od autora „Nacionalnog programa demografskog razvitka Republike Hrvatske”, „Zakona o otocima”, „Studije o razvitku područja posebne državne skrbi”. Bio je član Vijeća za demografski razvitak RH, član Savjeta za prostorni razvoj RH, član Predsjedničkog vijeća, član Povjerenstva za sukcesiju Vlade RH i svjedok u Haagu u obrani hrvatskih generala.

Predavao je na Hrvatskim studijima i Ratnoj školi MORH-a, a sada predaje na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu sljedeće kolegije: Uvod u geografiju, Demogeografiju, Stanovništvo Hrvatske, Teorijsku geografiju, Historijsku geografiju Hrvatske i Uvod u istraživački rad. Objavio je 40-tak znanstvenih radova, 20 studija i elaborata i 44 stručna rada.

Sudjelovao je s izlaganjima na 35 znanstvenih skupova, održao 16 predavanja na seminarima i 45 javnih predavanja na tribinama i okruglim stolovima te objavio sveučilišna 2 udžbenika. Bio je mentor u 135 završnih radova (57 prvostupničkih i 78 diplomskih) i sudionik brojnih tv i radio emisija, intervjua i rasprava vezanih za geografski predmet interesa i općenito za istraživanja stanovništva i prostora.

 „Mogući gubitak samo tijekom prošle godine iznosi preko 90.000 stanovnika. Nažalost, taj trend se nastavlja i ove godine. Sada se već u nekim djelatnostima osjeti nedostatak radnika tako da ćemo biti primorani uvoziti radnike. Nedostatak radnika odrazit će se i na mirovinski sustav ali i u obrazovanju, zdravstvu…” Stjepan Šterc za Večernji list 3.3.2018.

Tribine će se održati:

Subota, 14.4.2018., u 19.30 sati

Hrvatska dopunska škola, Zürcherstrasse 48/50, 8953 Dietikon

Nedjelja, 15.4.2018., u 14.30 sati

HKSD Zrinski, St. Karlistrasse 6, 6004 Luzern

Više o Hrvatsko-švicarskom gospodarskom klubu: http://ksw-club.ch