29.7 C
Zagreb
24.7 C
Zürich
22.5 C
New York
8.5 C
Buenos Aires
25.5 C
Melbourne
Četvrtak, 18 srpnja 2024

Informacije – Sustav zdravstvenog osiguranja u RH

Što trebate, pri povratku ili useljenju u domovinu znati o zdravstvenom osiguranju?

U Republici Hrvatskoj zdravstveno osiguranje je obvezno a provodi ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – HZZO.

Obveznim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade (naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad (bolovanje) i naknada troškova prijevoza u vezi korištenja zdravstvene zaštite).

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaća: primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na lijekove utvrđene listama lijekova HZZO-a (osnovna i dopunska) te zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama EU i trećim državama.

Dopunsko osiguranje HZZO-a

Svi građani stariji od 18 godina koji su prijavljeni na obvezno zdravstveno osiguranje mogu u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) sklopiti ugovor i o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje u HZZO-u nećete morati plaćati: troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (bivšu participaciju), osim doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova, troškove bolničkog liječenja, specijalističkih pregleda i dijagnostike, ortopedskih i drugih pomagala, dentalne zdravstvene zaštite i protetike, fizikalne rehabilitacije, kad tu zdravstvenu zaštitu koristite temeljem uputnice HZZO-a i u ustanovama koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om.

Ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, morate plaćati dio troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (bivša participacija), osim za one usluge koje u cijelosti plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Najviši iznos sudjelovanja iznosi 60,13 posto proračunske osnovice, odnosno 2000 kuna.  U primarnoj zdravstvenoj zaštiti obvezni ste platiti 0,3 posto proračunske osnovice (10 kuna) za zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine te izdavanje lijeka po receptu (tada se tih 10 kuna plaća u ljekarni).

Dodatno zdravstveno osiguranje

Dodatno zdravstveno osiguranje je također dobrovoljni oblik osiguranja i sklapa se s nekim od odgovarajućih društava. Sklapanjem određene police, osiguranici ostvaruju pravo na viši standard zdravstvene zaštite te na veći opseg prava nego je to u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja. Korisnici ostvaruju pravo na korištenje usluga specijalističkih pretraga, dijagnostičke obrade i obavljanje laboratorijskih pretraga. Na taj način korisnici izbjegavaju duge liste čekanja i nisu im potrebne uputnice kako bi ostvarili neku od pretraga.

Izvor: www.hzzo.hr

POVEZANI ČLANCI

Najnovije