Najava konferencije Business Forum Livno 2018

Dana 14. 8. 2018. godine u prostorijama hotela B&M u Livnu, s početkom u 10:00 sati započet će konferencija pod nazivom Business Forum Livno 2018. Glavna tema konferencije biti će predstavljanje zaklade Linnovate, budućeg Tehnološkog parka Livno.

Svjesni svakodnevnih događaja i neprilika s kojima se susreću mladi, nedostatkom motiva, volje, mogućnosti te zapošljavanja, grad Livno i okolicu svakodnevno napuštaju obitelji. Jedan od ključnih razloga jest nepostojanje okruženja koje bi potaknulo i podržalo mlade ljude u izgradnji samostalne karijere kroz malo i srednje poduzetništvo.

Proteklih godinu dana pokrenuta je inicijativa uspostave Tehnološkog parka Livno, koja je rezultirala zakladom Linnovate, čiji su osnivači porijeklom iz Livna: Bernardin Ćenan, Božo Perić, Marin Jozić te Mate Rimac. Pored uloge osnivača, važno za naglasiti jest uloga Mate Rimca kao glavnog donatora koji je osigurao potrebnu financijsku podršku za početak rada, kao i mnoge druge programe i aktivnosti zaklade Linnovate.

Rad zaklade temeljit će se na podršci edukaciji, poduzetništvu, izvozu te financiranju, a na samoj konferenciji javnosti će se prezentirati planovi. Dolaskom na konferenciju bit ćete u mogućnosti saznati motive inicijative za uspostavu tehnološkog parka, usluge i planove, kao i mnoge druge zanimljive teme:

  • Zašto Linnovate – Osnivači će vam predstaviti motive i razloge te odgovoriti na pitanje zašto su pokrenuli zakladu Linnovate.
  • Dostupne usluge – Kako bi postigli ciljeve, predstavit će se usluge koje će biti dostupne odmah po otvaranju zaklade Linnovate.
  • Strategija i planovi – Budući da je ovo početak, govorit će se i o strategiji razvoja te proširenja infrastrukture i usluga zaklade Linnovate.
  • Uspješne prakse – Također će biti prilike čuti i dobre prakse te uspješne priče od sličnih organizacija, te mladih poduzetnika širom regije.
  • Potencijali financiranja – Upoznati će vas s aktualnim dostupnim mogućnostima financiranja, kako privatnih tako i javnih projekata.
  • Uloga dijaspore – Bitnu ulogu u ostvarivanju ciljeva igra i dijaspora; također će se razgovarati o potencijalima suradnje sa zajednicama u dijaspori.

Sudjelovanje na konferenciji je otvoreno za javnost. Ovim putem poziva se zainteresirane s područja grada Livna kao i područja županije. Pored lokalnog stanovništva, na konferenciju organizatori pozivaju i sve pripadnike dijaspore, koji bi trebali odigrati važnu ulogu, a kojima je posvećen dio same konferencije.

Svi zainteresirani za dolazak na konferenciju obvezni su se registrirati na online alat Eventbrite, a registracija je otvorena od 21. 7. 2018. Upute za registraciju na Eventbritu, kao i sve druge informacije možete pratiti putem weba i bloga na službenoj stranici zaklade Linnovate linnovate.org.

Za sva dodatna pitanja, kontakt se može uspostaviti putem maila: info@linnovate.org