Godišnja skupština Udruge roditelja Hrvatske dopunske škole u Švicarskoj

Udruga roditelja Hrvatske dopunske škole na čelu s Upravnim odborom koji broji osam članova već  desetljećima podupire hrvatsku nastavu u Švicarskoj.  Udruga potpomaže učitelje i učiteljice pri organizaciji i financiranju brojnih projekata i aktivnosti poput Noći čitanja, književnih susreta, sportskih susreta, školskog lista Govorimo hrvatski,  itd., ali i pri nabavci udžbenika i vježbenica koje koje se koriste u nastavi. Svake godine u studenom Upravni odbor saziva Godišnju skupštinu koja je ove godine održana 24. studenog  u Gemeinschaftszentrumu u Freienbachu.

Osim osam članova Upravnog odbora Udruge roditelja hrvatske škole na čelu s gospodom Mirkom Markovićem i Denisom Blažakom, prisutni su bili i učitelji i koordinatorica hrvatske nastave u inozemstvu te predstavnici roditelja iz nastavnih mjesta Liestal, Nussbaumen i Luzern. Svojim prisustvom  potporu učiteljima  i Upravnom odboru  pružile su gospođa Sanja Javor iz Veleposlanstva RH iz Berna,  gospođa Jelena Biljan iz Konzulata RH u Zürichu i gospođa Ruža Studer Babić, članica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan domovine.

Djelovanje učitelja hrvatske nastave u Švicarskoj, osim izvođenja kvalitetne nastave hrvatskog jezika i kulture, uključuje i brojne izvannastavne aktivnosti i projekte tijekom godine. Upravni odbor Udruge roditelja surađuje s učiteljicama i učiteljima i pomaže u organizaciji aktivnosti  i projekata koji se održavaju na lokalnoj razini ili na razini cijele Švicarske.

Materinski jezik bitno je obilježje svakog naroda i preduvjet je za osnaživanje povezanosti s domovinom. Polaskom u redovnu školu, hrvatski (ili bilo koji drugi materinski) jezik ne razvija se ako je komunikacija ograničena samo na obiteljski krug. Jezične vještine koje dijete može razviti na drugom stranom jeziku uvelike su uvjetovane jezičnim kompetencijama na materinskom jeziku. Učenje hrvatskog  omogućuje djeci lakše ovladavanje jezikom zemlje u kojoj žive i jednostavnije ovladavanje ostalim obrazovnim sadržajima, a ovladavanje materinskim jezikom na višoj razini pozitivno utječe na razvoj cjelokupne ličnosti. Dvojezičnost ili višejezičnost kojima moderna europska društva danas teže potiču jezičnu kreativnost, promiču toleranciju i pomažu u uspješnoj integraciji djece koja pritom zadržavaju svoj hrvatski identitet.  Važno je napomenuti da u zadnje vrijeme hrvatsku nastavu pohađa sve više djece koja predstavljaju treću generaciju Hrvata u Švicarskoj pa je potreba za očuvanjem i učenjem hrvatskog jezika sve snažnija.

Upravo iz navedenih razloga, najvažnija točka dnevnog reda Godišnje skupštine Udruge roditelja bila je zajednička uloga u očuvanju hrvatskog jezika i kulture među djecom i mladima hrvatskog podrijetla u Švicarskoj kao i motiviranje roditelja na uključivanje svoje djece u hrvatsku nastavu.

Tekst: A. Šeremet

Foto: Zdravko Tonković