Poziv na sudjelovanje u novom e-Savjetovanju

Tema savjetovanja je: SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Opis savjetovanja: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donosi se radi postupanja po Službenoj opomeni – povreda broj 2018/2164 Europske komisije, a kojim se usklađuje s Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. godine o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (“Uredba IMI”). Usklađivanje s Direktivom nomotehničke je naravi, odnosno vrši se korekcija pojedinih odredbi radi jasnoće i preciznosti izričaja.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10097