Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2018./2019.

Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17) i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2018./2019. sa sjednice održane 11. lipnja 2019. godine (KLASA: 016-04/18-04/2381, URBROJ: 537-02-01-19-11), donesena je konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2018./2019.

S dobitnicima stipendije iz ove Odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju o čemu će dobitnici stipendije biti uskoro obavješteni putem elektroničke pošte.

Odluka i imena dobitnika u privitku.