Mali jezični savjetnik – Ljetovat ću u Hrvatskoj na hrvatskom moru sa švicarskim/njemačkim/talijanskim prijateljima

Jedna od čestih pravopisnih nedoumica jest i kada se piše veliko, a kada malo početno slovo u riječi hrvatski.

Ta riječ je pridjev i to posvojni (odgovara na pitanje čije je što?), te se stoga i piše malim početnim slovom: hrvatska kravata, hrvatski jezik, hrvatsko more… Kao pridjevi se i sklanjaju (dekliniraju), pa tako nosimo hrvatsku kravatu, govorimo hrvatskim jezikom, ljetujemo na hrvatskom moru…

Međutim, neki pridjevi su se pretvorili u imenice i postali poimeničeni pridjevi. Upravo tako nastala su imena mnogih zemalja i pokrajina, pa otud imamo Hrvatsku, Francusku, Švicarsku, Englesku, Štajersku… Pošto su to IMENA tih zemalja i pokrajina, pišu se velikim početnim slovom. Njihovo pridjevsko podrijetlo vidljivo je u njihovoj sklonidbi (imaju pridjevske, a ne imenične nastavke): ljetujem u Hrvatskoj na hrvatskom, Jadranskom moru sa švicarskim prijateljima.

Svim čitateljima želim sretan Dan državnosti Republike Hrvatske i ugodan godišnji odmor, ma gdje ga provodili!

 

Autor


Marina Bukovec
Više o autoru