MUZEJ HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U RIJECI

Inicijativu da se u Rijeci smjesti Muzej hrvatskog iseljeništva pokrenula je gđa Tuga Tarle uz podršku grupe entuzijasta. Peticiju koja je otvorena 1. 9. 2019. u 00:01, a završava 15. 9. 2019. u 24:00 sati, uputit će Vladi Republike Hrvatske.

– Od osobite je važnosti da muzej hrvatskog iseljeništva bude smješten u Rijeci. Rijeka se nalazi na važnoj geo-strateškoj lokaciji, tu je simbolički spoj mora i kopna. Kroz riječku luku mnogobrojni iseljenici otisnuli su se u svijet, metafora luke kao kolijevke sigurnosti i sidrišta povratka ima neodoljivu privlačnu snagu. Blizu je i osjetljiva granica kulturnih doticaja i ispreplitana naroda, žarište koje ne bi smjelo ugasiti plamen prisutnosti hrvatskoga duha. Rijeka je i odmaknuto (od metropole) središte događanja što je Hrvatskoj od nasušnog interesa kako bi ostala snažna i cijela, kako bi se ravnomjerno razvijala po pokrajinama. Rijeka je točka opstanka kao Vukovar, Dubrovnik, Varaždin. Rijeka, osim toga ima prostor za prenamjenu u jednom od tamošnjih austrougarskih skladišta. Interakcija kopna i mora je idealni medij za susretište domovinske Hrvatske i njezinog iseljeništva te je spomenik iseljeničkom doprinosu domovini i svijetu, ali je i simbolička poveznica s masovnim migracijama globaliziranoga svijeta, napisala je u svom dopisu gđa Tarle.

Tekst peticije nalazi se u nastavku, na stranicama pokretača dostupan je na: engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku!

Mi, Hrvati sa svih pet kontinenata, kao i naše obitelji i rođaci u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, odlučili smo pomoći Domovini Hrvatskoj jednim iznimno vrijednim kulturno-znanstvenim, turističkim i gospodarskim projektom pod radnim nazivom Hrvatski iseljenički muzej koji planiramo ostvariti u najvećoj hrvatskoj luci – u Rijeci. Od vas tražimo da ovu dva desetljeća staru inicijativu (pogledajte: San ili zbilja , SIGMa , Od ideje do stvaralaštva kao i Zašto Hrvatska još uvijek nema iseljenički muzej ), uz našu svesrdnu potporu, pretočimo u djelo kao spomenik zajedničkoj borbi za slobodnu, neovisnu i suverenu državu Hrvatsku i mjesto izražavanja, čuvanja i kolektivnog sjećanja na naraštaje Hrvata koji su morali odlaziti u svijet gdje svojim znanjem, talentom i marljivošću desetljećima pridonose razvoju i svekolikoj baštini čovječanstva.

Stoga vas pozivamo da prihvatite projekt Hrvatski iseljenički muzej u Rijeci – koji bezrezrevno ističemo kao projekt osobitog nacionalnog značaja, kao temelj za čvršće i učinkovitije povezivanje Hrvata izvan Hrvatske s domovinom Hrvatskom, da sastavite posebno radno tijelo kojemu ćemo naš projekt predstaviti – da u to tijelo imenujete po načelu pariteta predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske i da zajedno razradimo plan aktivnosti, konstrukciju financijskih izvora, prikupljanje građe i ostalih potrebnih poslova i zadataka.

Hrvatski iseljenički muzej u Rijeci temelji se na inicijativi i elaboratu koji je Tuga Tarle 2002. godine predstavila javnosti i gradonačelniku Grada Rijeke Vojku Obersnelu te tadašnjem ministru kulture Boži Biškupiću od kojih je dobila pismenu podršku. Rijeka nije slučajan odabir s obzirom na geo-strateški položaj grada, kulturno nasljeđe, bogato prirodno zaleđe i blizinu otoka, simbolično značenje granice i luke, povijesno iskustvo selilaca i očuvan, a neiskorišten prostor austrougarske baštine (lučka skladišta). Kao takva Rijeka je idealan prostor za susretišteHrvata izvan Hrvatske, domovinskih Hrvata njihove rodbine i stranaca – simbločan zajednički Hrvatski Dom!

Spremni smo, sukladno svojim mogućnostima, pomagati u ostvarenju Hrvatskog iseljeničkog muzeja u Rijeci, a od vas očekujemo da preuzmete punu odgovornost za realizaciju ovog projekta od općenacionalnog značaja.

Peticija