Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog studija Preventivna fizioterapija za Hrvate izvan RH

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru prvo je Veleučilište u Republici Hrvatskoj koje je dobilo suglasnost od Ministarstava znanosti i obrazovanja za upis studenata Hrvata izvan RH.

Aktualno je objavljen Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog studija Preventivna fizioterapija za Hrvate izvan RH.

Upisi će se održati 7. 10. 2019. g. u terminu od 9.00-15,00 sati.

U akademskoj godini 2019./2020. Veleučilište provodi upise u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija preventivna fizioterapija za Hrvate izvan RH na sljedeće studije:
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINE stručno zvanje: stručni prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije – trajanje tri godine (1g0 ECTS)
PREDDIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ stručno zvanjer stručni prvostupnik/ca (baccalaL[e us/baccalaurea ) javne uprave – trajanje tri godine ( 1g0 ECTS)
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE stručno zvanje: stručni prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije – trajanje tri godine ( 180 ECTS)
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ PREVENTIVNA FIZIOTERAPIJA Stručno zvanje: diplomirani fizioterapeut – trajanje dvije godine (120 ECTS )

Upisi će se provesti u skladu sa dobivenim posebnim upisnim kvotama.

Sve informacije mogu se pronaći na plakatu Veleučilišta.