Mali jezični savjetnik – Slijedeći ili sljedeći

U kojem slučaju upotrebljavamo slijedeći a u kojem sljedeći?

U većini slučajeva govornici hrvatskoga standardnog jezika pribjegavaju pogrešci te upotrebljavaju prvi navedeni primjer umjesto drugoga. Važno je zapamtiti: kada god želimo reći da je nešto “iduće”, nema “ije”, već je “je”, odnosno “sljedeće”.

slijedeći – glagolski prilog sadašnji, kao “sjedeći”, “radeći”, “učeći”. Upotrebljava se za izražavanje dviju usporednih radnji: Slijedeći smjernice Hrvatske gospodarske komore, lako ćete doći do rješenja.

sljedeći – onaj koji slijedi; idući: Sljedeći put bit će jednostavnije.

Autor


Ruža Studer
Više o autoru