Poziv na sudjelovanje u novom savjetovanju

Otvoreno je novo savjetovanje na koje su pozvani svi zainteresirani. Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Opis savjetovanja: Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, člancima 33. i 60. Republika Hrvatska putem ovog tijela, osigurava sredstva za stipendiranje studenata u njihovim lokalnim sredinama i u Republici Hrvatskoj, a sve u svrhu unapređenja znanja i intelektualnog potencijala hrvatskih zajednica u inozemstvu u skladu s pravilnikom koji donosi čelnik Središnjeg državnog ureda.

Slijedom navedenog donesen je Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske kojim se pobliže utvrđuje postupak, uvjeti, kriteriji i druga pitanja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH.

Navedenim pravilnikom utvrđeni su opći uvjeti, postupak provedbe natječaja, iznos stipendije, postupak bodovanja i utvrđivanja rang liste studenata te postupak donošenja odluke o dodjeli stipendija. Primjenom u praksi pokazala se potreba prilagodbe kriterija te je potrebno donijeti Pravilnik o izmjenama postojećeg Pravilnika.

Putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i građanima Republike Hrvatske cilj i svrha je predstaviti navedeni Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stipendiranju i dobiti povratne informacije zainteresirane javnosti i skupine građana obuhvaćene ovim pravilnikom.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: e-savjetovanje

Savjetovanje je otvoreno do:

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske