Mali jezični savjetnik – sa ili s

Kako je ispravno pisati, s ili sa?

“Sa” se upotrebljava;

  • ispred riječi koje počinju sa c, č, ćđ, , s, z, š, ž (sa slovom, sa Šimom, sa zvijezdom, sa životom…)
  • ispred riječi koje počinju bilo kojim suglasnikom, ako su iza tog suglasnika glasovi s, š,ili ž (sa psom, sa Ksaverom, sa enicom…)
  • ispred osobne zamjenice prvog lica jednine u instrumentalu (sa mnom)

U ostalim se slučajevima upotrebljava s.

Autor


Ruža Studer
Više o autoru