Važne informacije – Švicarska

Donosimo najnovije, korisne i aktualne informacije vezane uz izvanrednu situaciju u Švicarskoj.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu objavilo je na svojim stranicama Obavijest državljanima RH koji turistički borave u Švicarskoj a privremeno se ne mogu vratiti u RH.

– Vlasti Švicarske konfederacije od 19. 3. traže da se “strane osobe koje se privremeno ne mogu vratiti u njihovu zemlju podrijetla u ovoj situaciji jave i registriraju u službu za migracije na području na kojem se nalaze kako bi zatražili da se privremeno regulira njihov boravak u Švicarskoj”.

Na švicarskim službenim stranicama stoje upute: Osobe koje zbog trenutne situacije (korona virusa) ne mogu napustiti Švicarsku prije isteka njihovog maksimalnog valjanog boravka od max. 90 dana bez dozvole (vrijedi za osobe koji ne podliježu viznim obvezama) i koji nemaju mogućnost povratka, mogu ostati u schengenskom području do normalizacije zračnog prometa. Tim osobama se preporučuje da se prijave nadležnim kantonalnim uredima za migraciju u kantonu prebivališta. Nadležne kantonalne službe za migraciju mogu produžiti vizu osobama kojima je potrebna.

Ako je u roku od 180 dana iscrpljeno najduže odobrenih 90 dana prema schengenskom zakonu, dotične osobe mogu produžiti svoj boravak u Švicarskoj ili im se mogu izdati D vize.

Slanje pisama i paketa

Pisma se dostavljaju u cijeloj Švicarskoj, djelomično sa zakašnjenjem. Dostava pošte s potpisom: preporučena pisma i pakete s dodatnom uslugom potpisuje poštar pod uvjetom da pismo/pošiljku prima osoba ovlaštena za primanje.

Međunarodna pisma i paketi

Zaustavljene isporuke za 98 zemalja među kojima su Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Liste 1 Annahmestopp Laender (1)

Ne mogu se ispuniti rokovi isporuke u ovim zemljama: Liste 2 Laufzeiten Laender , niti se isporučuju pošiljke s potpisom. Zbog ograničenih mogućnosti prijevoza moguća su kašnjenja prilikom uvoza pošiljaka u Švicarsku.

Dostava paketa putem Swiss Post GLS trenutno ne može ispuniti željene uvjete. Prihvaćaju se pošiljke samo ako ste je sigurno da primatelj prihvaća pošiljku u ovim zemljama: Italiji, Španjolskoj, Austriji, Češkoj, i Bugarskoj. Na područjima u tim zemljama koja su blokirana od vlasti, pošiljke se uopće se ne smiju isporučavati.

Poslovne pošiljke B2B upućuju se samo ako ste osigurali da primatelj prihvati pošiljku u ove zemlje: Belgiju, Luksemburg, Cipar, Njemačku, Dansku, Finsku, Francusku, Veliku Britaniju i Sjevernu Irsku, Grčku, Hrvatsku, Mađarsku, Irsku, Litvu, Latviju, Portugal, Rumunjsku, Švedsku, Sloveniju, Slovačku, Nizozemsku i Poljsku.

Više informacija: post.ch

Autor


Ruža Studer
Više o autoru