Informacije – Prebivalište i boravište – 2.dio

U prvom dijelu pojasnili smo općenite zakonske obveze koje su vezane uz prebivalište i boravište OTVORI . Ovaj dio je nastavak s objašnjenjem što još morate učiniti ako mijenjate adresu i napuštate domovinu zbog iseljenja u inozemstvo, ili ako se iz inozemstva selite u Hrvatsku.

Vašom odjavom kod MUP-a učinili ste prvi korak. Važno je da se isto tako odjavite ili prijavite kod Porezne uprave i kod HZZO-a (Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje).

POSTUPAK UTVRĐIVANJA REZIDENTNOSTI U POREZNE SVRHE
Postupak utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe propisan je odredbama članka 4. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i odredbama članka 38. Općeg poreznog zakona.

Upitnici se popunjavaju u postupku utvrđivanja rezidentnosti poreznog obveznika na način da se Upitnik TU ispunjava prilikom ulaska poreznog obveznika u Republiku Hrvatsku, dok se Upitnik TI popunjava kod izlaska poreznog obveznika iz Republike Hrvatske, odnosno isti se ispunjavaju kod svih postupaka u kojima je od bitnog značaja utvrđivanje rezidentnosti fizičke osobe (upis u/ispis iz Registra poreznih obveznika; obrada godišnje porezne prijave; prijava poreza na dohodak; obračun, obustava i uplata predujmova poreza na dohodak; izdavanje potvrda te u situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za njihovim ispunjavanjem).

Cilj upitnika o rezidentnosti je pojednostaviti primjenu postupka propisanog člankom 4. stavkom 2. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno jednoobrazno i točno utvrditi povezanost, rezidentnost, poreznog obveznika s državom ugovornicom koja će u konačnici imati pravo oporezivanja poreznog obveznika prema načelu svjetskog dohotka.

Odjava kod Porezne uprave

Da bi Porezna uprava nekog mogla ispisati iz Registra poreznih obveznika, prije nego se iseli iz Republike Hrvatske, kod Porezne uprave treba se ispuniti obrazac TI. Taj obrazac predaje se ovlaštenom djelatniku nadležne ispostave Porezne uprave kod predaje zahtjeva za ispisom iz Registra poreznih obveznika.

Obrazac TI

Prijava kod Porezne uprave

 

Da bi se netko po povratku u domovinu upisao u Registar poreznih obveznika, potrebno se prijaviti kod Porezne uprave. U tom slučaju mora se ispuniti obrazac TU:

Odjava/prijava kod HZZO-a

Odlazak iz Hrvatske podrazumjeva da i kod zdravstvenog osiguranja dolazi do određenih promjena. Zdravstvena EU- kartica vrijedi dok je netko u statusu turista. Čim se stupi u radni odnos, podliježe se zdravstvenom osiguranju zemlje u kojoj se netko nastanio.  Isto vrijedi i kod povratka u domovinu. O obvezama zdravstvenog osiguranja pisali smo u više navrata. Treba uzeti u obzir da je svaki primjer poseban te da se ne može generalno dati savjet. Prijavom kod HZZO-a i ispunjavanjem navedenog obrasca, dobiti će se upute glede zdravstvenog osiguranja:

Obrazac

Izvor informacija:

Porezna uprava

HZZO

Foto: policija.hr

Vaša pitanja možete nam i dalje slati putem maila: info@moja-domovina.net

Autor


Ruža Studer
Više o autoru