Najnovije vijesti Švicarska – Veliki događaji su opet mogući pod strogim uvjetima

Od 1. listopada 2020. u Švicarskoj se mogu ponovno održavati veliki događaji, ako je za njih kanton dao odobrenje. Tu odluku donijelo je  Federalno vijeće nakon savjetovanja s kantonima i udruženjima. 

Od 1. listopada ponovno su dopušteni događaji s više od 1000 ljudi. To se odnosi na koncerte, kazališta, kongrese, vjerske proslave i sportska događanja. Međutim, za svaki događaj ove veličine potrebno je odobrenje kantona. Preduvjeti za to su koncept zaštite, epidemiološka situacija i funkcioniranje traženja kontakata. Uz nekoliko iznimaka, sjedala su također obavezna, a protok ljudi mora biti jasno reguliran.

Organizatori moraju poštivati ​​stroge smjernice:

  • Samo sjedeća mjesta na stadionima
  • Maska obavezna za sve
  • Najviše dvije trećine mjesta smiju biti zauzeta
  • Konzumiranje samo sjedeći
  • Nema ulaznica za gostujuće obožavatelje
  • Kršenje pravila bit će kažnjeno

Odobrenje od strane kantona

Da bi kantoni mogli odobriti važne događaje, federalno vijeće definiralo je kriterije:

  • Epidemiološka situacija u kantonu ili u dotičnoj regiji mora omogućiti da se događaj održi.

  • Kanton ima potrebne kapacitete za traženje kontakata.

Prvenstvene utakmice nacionalnih hokejaških i nogometnih profesionalnih liga jedinstveno se ocjenjuju i odobravaju u cijeloj Švicarskoj. Za sve ostale događaje, organizator mora kantonu dostaviti analizu rizika i odgovarajući koncept zaštite. Kantoni su odgovorni za dozvole i mogu ih opozvati ili promijeniti uvjete ako se epidemiološka situacija znatno pogorša. U ovom slučaju, organizator nije odgovoran zahtijevati naknadu štete od javnog sektora.

Priopćenje

Autor


Ruža Studer
Više o autoru