Otvoreno novo e-savjetovanje – PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Ministarstvo financija otvorilo je novo e-savjetovanje u kojem se provodi Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 

Savjetovanje se provodi za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim se predlaže: – snižavanje poreznih stopa s 24% na 20%, s 36% na 30% te s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti.

Umanjenjem obveze poreza na dohodak izravno bi se utjecalo na povećanje raspoloživog dohotka:

  • utvrđivanje poreznog tretmana nacionalne naknade za starije osobe na način da se ista ne smatra primitkom na koji plaća porez na dohodak te da se ne uzima u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove
  • ujednačavanje godišnjeg obračuna za sve porezne obveznike odnosno ukinuti oporezivanje godišnjom stopom od 24 % porezne obveznike koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka čime bi se pojednostavio porezni sustav
  • obvezivanje javnih bilježnika na dostavu ovjerenih isprava u jednom primjerku o ovjerenom potpisu na ispravama o ostvarivanju najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina (ugovora o najmu ili zakupu) ili po sastavljanju javnobilježničkog akta
  • povećanje obračunanog poreza na dohodak, pri utvrđivanju poreza na dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena obzirom na smanjenje porezne stope po toj osnovi s 36% na 30%, s 50% na 100%
  • proširenje mogućnosti isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima, članovima uprave i fizičkim osobama ili drugim povezanim osobama, a koje se koriste kao način nagrađivanja i zadržavanja radnika

Pozivaju zainteresirane da se uključe u Savjetovanje koje je otvoreno do: 15.10.2020. g. putem OVE poveznice.

Autor


Ruža Studer
Više o autoru