Korona u Švicarskoj – Najvažnija pitanja i odgovori

Zbog mnogobrojnih javljanja naših čitatelja objavljujemo u članku najvažnija pitanja i odgovore vezana uz aktualnu situaciju.

Tko u Švicarskoj mora u karantenu i koliko dugo?

Svi putnici koji su tijekom zadnjih 10 dana boravili i dolaze iz takozvanih rizičnih zemalja i regija moraju u Švicarskoj u karanteni biti deset dana. Za karantenu je presudan popis koji vrijedi u trenutku ulaska u Švicarsku.

Kako moraju postupiti osobe koje su stigle iz rizične zemlje?

Te se osobe moraju po dolasku u Švicarsku u roku od dva dana prijaviti kantonalnim vlastima.

Koliko često se ažurira lista rizičnih zemalja?

Popis rizičnih zemalja koji kreira savezna vlada neredovito se ažurira. Do sada je popis ažuriran dva puta u mjesecu, zadnji put 14. rujna.

Kažnjavaju li se oni koji se ne drže propisanih mjera?

Da! Osobe koje se ne drže propisanih mjera mogu biti kažnjene novčanom kaznom do 10.000 CHF.

Kontroliraju li vlasti povratnike iz rizičnih zemalja?

Za provođenje i nadzor poštivanja karantenskih mjera nadležne su i odgovorne kantonalne vlasti koje provode provjere nasumično na licu mjesta. 

Gdje mogu vidjeti listu rizičnih zemalja koja se svakodnevno ažurira?

Epidemiološka se situacija u pojedinim državama i regijama svakodnevno mijenja. Stoga švicarska nacionalna televizija SRF nudi dnevno ažuriranu tablicu koja pokazuje kako se situacija razvija za svaku zemlju i za svaku regiju susjednih država. 

Kako se u Švicarskoj slaže lista rizičnih zemalja?

Ograničenje koje su postavili Federalno vijeće i BAG iznosi 60. novih infekcija na 100.000 stanovnika u posljednjih 14. dana.

Do kada će Hrvatska biti na crvenoj listi?

Hrvatska se aktualno (21. 10. 2020.)  još uvijek nalazi na “crvenoj listi”, s prosjekom od 201 inficiranih na 100’000 stanovnika zadnjih 14 dana.

Moram li u karantenu ako je boravak u rizičnoj zemlji bio kratkotrajan?

Putnici u tranzitu koji su u rizičnoj zemlji ili području boravili manje od 24 sata ne podliježu karanteni u Švicarskoj.

Kako postupiti ako imate u Hrvatskoj smrtni slučaj?

Vaša općina će vam izdati potvrdu s točnim danom putovanja koja će dozvoliti boravak u Hrvatskoj u trajanju od 24 sata. Neki su nam čitatelji rekli da su od BAG-a dobili odgovor da je moguće u iznimnim situacijama od općine dobiti dozvolu na 48 sati. Za sva pitanja obratite se nadležnom  u vašem kantonu.

Sve važne informacije mogu se pronaći na svim jezicima na službenoj stranici  BAG-a.

Vaša pitanja šaljite nam putem maila info@moja-domovina.net

Autor


Ruža Studer
Više o autoru