12.5 C
Zagreb
8.4 C
Zürich
16.2 C
New York
8.7 C
Buenos Aires
24.9 C
Melbourne
Subota, 18 svibnja 2024
spot_img

Osobna iskaznica

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj. 

Osobna iskaznica je obvezna za hrvatske državljane koji su navršili 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

PRELAZAK GRANICE S OSOBNOM ISKAZNICOM

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski državljani mogu putovati u države članice Europske unije s važećom putovnicom ili osobnom iskaznicom. Putovati se od 11. ožujka 2016. s osobnom iskaznicom može i u Švicarsku.

TKO MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA IZRADOM? 

Punoljetne osobe

Osobno podnose zahtjev i podižu osobnu iskaznicu.

Za djecu

Zakonski skrbnik podnosi zahtjev i podiže osobnu iskaznicu.

Nemoćne osobe

Članovi obitelji mogu se obratiti nadležnoj policijskoj upravi/postaji radi dogovora oko načina podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Osobnu iskaznicu može podići punomoćnik.

PRESTANAK VAŽENJA OSOBNE ISKAZNICE 

Osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanjem nove osobne iskaznice ako:

– su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj.

–  fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe

– joj je istekao rok važenja

– je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualnoj ili strojno čitljivoj zoni, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili iz bilo kojega drugog razloga na služi svrsi.

Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako je:
– osoba umrla (punoljetni član kućanstva umrle osobe dužan je osobnu iskaznicu umrle osobe vratiti policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala u roku od 15 dana od dana smrti osobe)
– osobi prestalo hrvatsko državljanstvo
– osoba odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
– osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj (osoba mora u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o odjavi prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala).

IZGUBLJENA ILI UKRADENA OSOBNA ISKAZNICA 

OBAVEZNO!

U slučaju gubitka ili krađe osobne iskaznice javite se najbližoj policijskoj upravi/postaji. 

Što je još dobro znati?

Za dijete, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.
Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.
Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnose osobno oba roditelja.
Iznimno, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobnu iskaznicu osobno preuzeti.
Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti osobnu iskaznicu, osobnu iskaznicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ukoliko se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

Rokovi u kojima se izdaje eOI i cijena Eoi

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva:

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku izdaju se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 195,00 kuna
Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku izdaju se u roku od 3 radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 500,00 kuna.

Putem poveznice možete pronaći više informacija o osobnoj iskaznici i elektroničkim certifikatima.

POVEZANI ČLANCI

Najnovije