0.2 C
Zagreb
1.4 C
Zürich
5.8 C
New York
19.6 C
Hong Kong
14.6 C
Melbourne
Četvrtak, 20 siječnja 2022

Apel protiv uklanjanja zgrada na kampusu Borongaj

Objavom na portalu podupiremo apel Fakulteta hrvatskih studija kojim žele očuvati prostor zgrada

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu najoštrije se protivi uklanjanju zgrada 59, 60 i 61 iz prostora, kako je predviđeno Arhitektonskim projektom Državnoga hidrometeorološkoga zavoda od 7. veljače 2021., Građevinskim projektom uklanjanja Državnoga hidrometeorološkoga zavoda od 17. veljače 2021. i točkom V. prvostupanjske Građevinske dozvole Grada Zagreba broj 349/2021 od 18. listopada 2021. To se ističe u Apelu protiv uklanjanja zgrada 59, 60 i 61 na kampusu Borongaj, koji je Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno donijelo 1. prosinca 2021.

Fakultetsko vijeće daje potporu upravi Fakulteta u svim nastojanjima da zgrade 59, 60 i 61 na kampusu Borongaj spasi od rušenja te da ih se, u dijelu u kojem su oduzete Fakultetu, vrati i stavi u funkciju obrazovnoga procesa.

Na očevidu koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo 24. studenoga 2021. predstavnici Državnoga hidrometeorološkoga zavoda (DHMZ) priznali su kako nemaju osigurana sredstva za gradnju nove zgrade DHMZ-a, a kako građevinska dozvola uvjetuje početak gradnje rušenjem zgrada 59, 60 i 61, izgledno je da bi se na jugoistočnom dijelu kampusa Borongaj moglo doći do neopravdanoga rušenja uporabljivih zgrada i nanošenja egzaktno utvrđene štete za Republiku Hrvatsku i neprocjenjive štete za funkcioniranje sveučilišnih institucija.

Rušenjem zgrade 59 nastao bi trošak i šteta za Republiku Hrvatsku od 3,73 milijuna kuna, a više od četiri tisuće studenata na Studentskom kampusu Borongaj ostalo bi bez športske dvorane.

Rušenjem zgrade 60 nastao bi trošak i neposredna materijalna šteta za Republiku Hrvatsku od 5,2 milijuna kuna. Ako do toga dođe, Državno odvjetništvo morat će utvrditi odgovornost onih koji su donijeli odluku da se prije dvije godine potroši više od šest i pol milijuna kuna javnih sredstava za obnovu zgrade, koja je predviđena za rušenje. Budući da državna upravna organizacija DHMZ želi srušiti zgradu, u čiju je obnovu prije samo dvije godine uložila više od šest milijuna proračunskih sredstava, Fakultet hrvatskih studija od odgovornih traži da spriječe nastanak štete za državnu imovinu te da zgradu 60 ponovno dodijele na korištenje Fakultetu hrvatskih studija. Dvadeset i četiri nastavne i uredske prostorije nasušno su potrebne Fakultetu hrvatskih studija za odvijanje temeljne visokoobrazovne i znanstvene djelatnosti.

Rušenjem zgrade 61 nastao bi trošak i šteta za Republiku Hrvatsku od 3,8 milijuna kuna i nesaglediva reputacijska šteta za Vladu Republike Hrvatske kao vlasnika zbog rušenja fakultetskih predavaonica, kabineta i knjižnice.

Fakultetsko vijeće obvezalo je dekana da poduzme sve zakonom predviđene pravne i druge korake da spasi zgrade 59, 60 i 61 od uklanjanja i oduzimanja Fakultetu hrvatskih studija.

Pozivaju se sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu, tijela državne vlasti i javnost da izraze solidarnost, zabrinutost za zajedničko dobro i inzistiranje na načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti u upravljanju državnom imovinom.

Obrazloženje

Zakon o ustanovama određuje kako imovinu ustanove čine, između ostaloga Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača. Odlukom o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija osnivač je odredio da se za osnivanje i početak rada Fakultetu daju na korištenje nekretnine na Sveučilišnom kampusu Borongaj koje su odlukama rektora Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene Hrvatskim studijima, pa tako i zgrade 59, 60 i 61.

Zakon o upravljanju državnom imovinom određuje da se državnom imovinom upravlja učinkovito i razumno, pažnjom dobroga gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti. Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, nadzorom nad upravljanjem državnom imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i raspolaganja državnom imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima. Načelo javnosti upravljanja državnom imovinom osigurava se, između ostaloga, redovitim upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela koja upravljaju državnom imovinom i javnom objavom odluka o upravljanju državnom imovinom. Državnom imovinom upravlja se sukladno načelu ekonomičnosti radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Republike Hrvatske. Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom mora biti predvidljivo za nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama. Predvidljivost upravljanja i raspolaganja državnom imovinom ostvaruje se načelno jednakim postupanjem u istim ili sličnim slučajevima.

Koordinacija Sveučilišta u Zagrebu za razvojna pitanja kampusa Borongaj 18. kolovoza 2021. predložila je da ako se utvrdi kako planirana izgradnja zgrade DHMZ-a narušava obavljanje djelatnosti Sveučilišta i njegovih sastavnica, Sveučilište poduzme predviđene pravne korake radi zaštite vlastitih prava i interesa i da ako utvrdi da je projektom planirano rušenje zgrade 59 (sportska dvorana i teretana), zatraži od Grada Zagreba, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH i investitora da se DHMZ sa svojim projektom gradnje pomake stotinjak metara istočno, na slobodne livade kako se zgrada 59 ne bi rušila i time ugrozio nastavni proces sveučilišnih sastavnica.

Potpora Fakultetu hrvatskih studija u očuvanju zgrada 59, 60 i 61 pružena je na sjednicama Senata Sveučilišta u Zagrebu 19. i 26. listopada 2021.

Godine 2020. Državni hidrometeorološki zavod naručio je Građevinski projekt uklanjanja svih postojećih elemenata zgrada 59, 60 i 61 na kampusu Borongaj radi izgradnje novoga kompleksa Državnoga hidrometeorološkoga zavoda. Uklanjanje tih zgrada predviđa se i na stranicama 27 i 66 Arhitektonskoga projekta DHMZ-a za izdavanje građevinske dozvole.

Građevinskom dozvolom broj 349/2021 od 18. listopada 2021. Grad Zagreb dopustio je DHMZ-u izgradnju zgrade DHMZ-a na katastarskoj čestici 1322/48 k.o. Peščenica, a točkom V. odredio je: “Prije početka gradnje potrebno je ukloniti građevine izgrađene na predmetnoj čestici”.

Apel Fakultetskoga vijeća od 1. prosinca 2021.

POVEZANI ČLANCI

PRATITE NAS

1,103ObožavateljiLajkaj
0SljedbeniciSlijedi
0PretplatniciPretplatiti

Najnovije