17.8 C
Zagreb
16.9 C
Zürich
20.7 C
New York
13.4 C
Buenos Aires
27.9 C
Melbourne
Utorak, 21 svibnja 2024
spot_img

Informacije za iseljenike – Prebivalište i boravište – Odjava/prijava – Obrasci

Zbog mnogobrojnih upita čitatelja portala objavljujemo informacije za iseljenike, povratnike, useljenike ili one koji namjeravaju iseliti iz RH. U članku će se pronaći odgovori na različita pitanja koja ste nam uputili.

Prebivalište i boravište

Učestalo imamo priliku pročitati da netko od građana RH s boravkom izvan granica RH, suočen s činjenicom da je u domovini odjavljen po službenoj dužnosti, ne razumije zašto je odjavljen.

Svi mi koji boravimo u inozemstvu jako dobro znamo da se svaka promjena prebivališta mora u određenom roku prijaviti nadležnim tijelima (najčešće je to 14. dana).

Zakon o prebivalištu tražio je da do 29. prosinca 2014.g. svi građani s adresom u inozemstvu reguliraju pitanje prebivališta. Osobe koje su imale prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese), te osobe koje do navedenog dana nisu prijavile prebivalište i podnijele zahtjev za izdavanje osobne iskaznice, 30. 12. 2014. godine odjavljene su iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Isto se događa i s onima koji zadnjih godina napuštaju RH a svoj status prebivališta nisu pri odlasku regulirali, tj, nisu prijavili privremen ili trajni odlazak iz RH.

Policijska uprava, odnosno postaja na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište ima ovlast po službenoj dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe, ako se terenskom provjerom utvrdi da ta osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi. Isto se događa ako nadležni o tome bude obaviješteni od strane tijela javne vlasti, te druge pravne ili fizičke osobe.

Prebivalište

Zakon o prebivalištu kaže da je prebivalište mjesto i adresa u RH na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni i drugi interesi. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

  • Prebivalište se mijenja ako se osoba trajno nastani u drugo mjesto ili promjeni adresu
  • Prebivalište se odjavljuje ako se osoba trajno preseljuje u inozemstvo
  • Maloljetna djeca trebaju biti prijavljena na adresu jednog od roditelja

Boravište

Boravište je mjesto i adresa u RH gdje osoba privremeno boravi ali se na toj adresi nije trajno nastanila.

  • Boravište se obavezno prijavljuje ako traje duže od tri mjeseca
  • Boravište se može prijaviti ako ste hrvatski državljanin bez obzira imate li prijavljeno prebivalište u RH
  • Boravište se može prijaviti samo dvije godine za redom na istom mjestu, izuzev ako je uvjetovano zdravstvenim razlozima, školovanjem, studiranjem ili obavljanjem privremenih poslova

Što morate učiniti, prije nego napustite Hrvatsku? Ili po povratku?

Prvi korak – Odjaviti se kod MUP-a

Pri tom valja obratiti pažnju da li odjavljujete prebivalište ili prijavljujete privremeni odlazak iz Republike Hrvatske. U slučaju da odjavljujete prebivalište, osobna iskaznica će vam se poništiti i vratiti, te ćete morati tražiti novu s adresom iz inozemstva. Ako se niste odjavili prije odlaska iz RH, to možete učiniti u diplomatsko – konzularnom predstavništvu. Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji na području Republike Hrvatske koja ima upravne poslove.

Izrada osobne iskaznice u diplomatsko – konzularnom predstavništvu nije moguća, moguća je samo odjava prebivališta ili prijava privremenog odlaska.

Odjava prebivališta radi trajnog preseljenja u inozemstvo

Zahtjev se podnosi u roku od 15 dana od useljenja u drugu državu i može se podnijeti u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji ili u konzularno – diplomatskoj misiji RH u inozemstvu.

Odjavom prebivališta ne gubi se hrvatsko državljanstvo, nego se i nadalje ostaje hrvatski državljanin.

Prijava privremenog odlaska iz Republike Hrvatske

Zahtjev se podnosi ako osoba napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana a najduže do pet godina. U slučaju dužeg boravka, produžuje se dalje svake tri godine. Prijava se podnosi u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu prebivališta ili putem diplomatsko – konzularnom predstavništvu RH u inozemstvu.

O razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske mora se priložiti odgovarajuća dokumentacija: Potvrda o školovanju, svjedodžba, potvrda o zaposlenju, ugovor o radu, boravišna ili radna dozvola, liječnička dokumentacija, a u slučajevima neposjedovanja dokumentacije vlastoručno potpisanu izjavu o razlozima privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske.

Nakon povratka u Republiku Hrvatsku građani o povratku moraju obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. 

Ako ste prijavili privremeni odlazak iz RH, dužni ste po Zakonu o osobnoj iskaznici s navršenih 18 godina podnijeti zahtjev za Osobnu iskaznicu. (Čl. 3, st. 2. Osoba s navršenih 18 godina života s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj mora ishoditi osobnu iskaznicu).

Osobe koje se iz RH trajno odjave, nakon toga će se ubrojiti u XI. izbornu jedinicu (dijaspora). Svi ostali koji su prijavili privremeni odlazaki, ako u vrijeme izbora borave izvan RH moraju se, da bi mogli glasovati izvan mjesta prebivališta prethodno registrirati. Taj glas broji se u RH u onu izbornu jedinicu gdje se nalazi mjesto prebivališta.

Uputa – Kako ispuniti obrazac ODJAVA PREBIVALIŠTA 

Uputa – Kako ispuniti obrazac  PRIJAVA PREBIVALIŠTA

Uputa – Kako ispuniti obrazac PRIJAVA BORAVIŠTA

Uputa – Kako ispuniti obrazac PRIJAVA PRIVREMENOG ODLASKA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 

Obrazac odjava ili prijava prebivališta / boravišta / privremenog odlaska izvan RH

Vaša pitanja možete nam i dalje slati putem maila: info@moja-domovina.net 

Izvor informacija/foto:

MUP

Zakon.hr

POVEZANI ČLANCI

Najnovije