1.9 C
Zagreb
4.3 C
Zürich
3.6 C
New York
21.9 C
Buenos Aires
18.6 C
Melbourne
Petak, 8 prosinca 2023

Fakultet hrvatskih studija objavio natječaj i upute za upis Hrvata izvan RH na prijediplomske sveučilišne studije

Fakultet hrvatskih studija u akademskoj godini 2023./2024. upisuje Hrvate izvan Republike Hrvatske na prijediplomske sveučilišne studije.

Fakultet hrvatskih studija sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu, koja djeluje od 1992. godine kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova koja istražuje i poučava tradicionalne i suvremene kulturološke, identitetske, humanističke i društvene teme vezane uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke, intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Studijske programe temelji na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i međunarodnoj.
Visokoškolska djelatnost Fakulteta hrvatskih studija odvija se na osam odsjeka, za: demografiju i hrvatsko iseljeništvo, filozofiju i kulturologiju, komunikologiju, kroatologiju, odgojno-obrazovne znanosti, povijest, psihologiju i sociologiju.

Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva.

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Kako bi mogli upisati prijediplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija, potrebno je zadovoljiti slijedeće uvjete:

 1. Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Pantovčak 258, 10000 Zagreb, pisarnica@hrvatiizvanrh.hr
 2. završena četverogodišnja srednja škola, odnosno četiri posljednje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjega školovanja
 3. te doseljenje u Zagreb i praćenje nastave na hrvatskom jeziku 

Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj razini može se studirati:

 • samo jedan studij (jednopredmetno) i to: komunikologiju, kroatologiju, odgojno-obrazovne znanosti (pedagogiju) povijest, psihologiju i sociologiju, ili
 • kombinaciju dva studija (dvopredmetno) između sljedećih: demografija i hrvatsko iseljeništvo, filozofija i kultura, komunikologija, kroatologija, odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija), povijest i sociologija

Pristupnici podnose zamolbe putem aplikacije, za upis u prvu godinu preddiplomskoga studija:

 • u prvom roku do nedjelje 9. srpnja 2023. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena
 • u drugom roku do nedjelje 10. rujna 2023. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena

U prijavi, potrebno je priložiti skenirano:

 • domovnicu ili izvadak iz Knjige hrvatskih državljana (ako je pristupnik hrvatski državljanin) ili potvrda/dokaz o stranom državljanstvu (ako je pristupnik strani državljanin)
 • potpisanu izjavu o pripadnosti hrvatskomu narodu (ako pristupnik nema hrvatsko državljanstvo, izjavu možete preuzeti ovdje)
 • motivacijsko pismo (na hrvatskom, engleskom, kastilskom/španjolskom ili njemačkom jeziku)
 • svjedodžbe za zadnja četiri razreda srednje škole,
 • ispravu o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 (ako je pristupnik ima).

Više o upisima saznajte putem linka: Hrvatski studiji

POVEZANI ČLANCI

Najnovije