29.7 C
Zagreb
24.7 C
Zürich
22.5 C
New York
8.5 C
Buenos Aires
25.5 C
Melbourne
Četvrtak, 18 srpnja 2024

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti stranci (osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo) te prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

UPUTE O PRECEDURI

Informacije na hrvatskom jeziku: OTVORI

Link na kojem se dostupne informacije na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku: OTVORI

MUP e-mail za upite: pitanja@mup.hr

Konzulati i veleposlanstva: OTVORI

Uz propisani obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva s upitnikom prilaže se:

  • životopis
  • izvadak iz matice rođenih, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od šest mjeseci
  • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

–  pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju svoje ranije nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu – npr. izvornik ili ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev trebaju dostaviti dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja.

iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje s područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom. Ako je iseljenik ili njegov predak iselio s prostora u sastavu bivših država u kojima se, u vrijeme iseljenja, nalazilo i područje današnje Republike Hrvatske, treba dokazati vrijeme iseljenja i pripadnost hrvatskom narodu .

Dodatne informacije dostupne su ovdje: MUP.

Izvor: MUP

POVEZANI ČLANCI

Najnovije