29.7 C
Zagreb
24.7 C
Zürich
22.5 C
New York
8.5 C
Buenos Aires
25.5 C
Melbourne
Četvrtak, 18 srpnja 2024

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo, ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva, a hrvatsko državljanstvo može im prestati uz ispunjenje Zakonom propisanih pretpostavki.

UPUTE O PROCEDURI

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom se prilaže:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih djeteta*1, ovjerena preslika identifikacijske isprave, ako je posjeduje, izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta*2 (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja) te presliku presude nadležnog suda o razvodu braka (ako je brak razveden)

– dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača

 • odricanje od hrvatskog državljanstva:
 • uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, daje se izjava o odricanju
 • životopis
 • dokaz stranog državljanstva
 • dokaz prebivališta u inozemstvu
 • izvadak iz matice rođenih*1
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika.

U slučaju pozitivnog rješenja, naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 2.520,00 kuna – 334,46 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) u Republici Hrvatskoj. U diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se konzularna pristojba.

Ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti/FINA-i/banci, putem opće uplatnice s naznakom:

 • primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
 • broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64-5002-713
 • uplatnicu sa svim podacima ispunit će službena osoba koja uručuje rješenja.

Za prijepis rješenja o otpustu ili o odricanju od hrvatskog državljanstva plaća se upravna pristojba u iznosu od 105,00 kuna – 13,94 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Izvor: MUP

POVEZANI ČLANCI

Najnovije