Korisne informacije

Konačno Hrvati neće biti stranci u Hrvatskoj

Ratne 1992. godine, Stipe Brčić, podnio je amandman na Zakon o zapošljavanju stranaca, na članak 1. stavak 3. kojim se određuje da se  „Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju  strancima u smislu odredbi  ovog zakona“.

Od 1. siječnja osiguranici HZZO-a i u Švicarskoj imaju ista prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i u članicama EU

U sklopu protokola III o slobodi kretanja koji je Švicarska ratificirala, uključeno je i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja hrvatskih državljana u Švicarskoj, i švicarskih državljana u Hrvatskoj. Postupak se izjednačava s postupkom koji se već primjenjuje u odnosima RH s drugim članicama EU.

Zakon o porezu na dohodak – izmjene koje stupaju na snagu 01.01.2017.

Novim Zakonom o porezu na dohodak u članku 24. stavku 3. propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna. Također je stavkom 5. istoga članka propisano da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje za 50% umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine. Na taj način će porez na dohodak na mirovine iz inozemstva biti dodatno umanjen za 50%.

Sastanak Udruge “Iseljenici, povratnici i useljenici”

U petak, 2. prosinca 2016. u Matici Iseljenika Hrvatske održao se sastanak sa članovima Udruge IPU – Iseljenici, povratnici i useljenici.

Korisni linkovi i važne adrese

Korisni dokumenti