Posebne upisne kvote – prijave za upis na fakultete Sveučilišta u Zagrebu u jesenskom upisnom roku

Nastavno na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu osigurana je posebna upisna kvota u akademskoj godini 2018./19. namijenjena pripadnicima hrvatskog naroda.

Posebnom upisnom kvotom osigurano je 217 upisnih mjesta na studijske programe Sveučilišta u Zagrebu namijenjenih pripadnicima hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) te za hrvatsko iseljeništvo u prekomorskim i europskim državama i njihovim potomcima.

Ljetni upisni rok je završio ali započinju prijave za jesenski upisni rok. Kandidati se prijavljuju izravno na fakultete, a Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Za sva dodatna pitanja vezana uz upise na fakultete u jesenskom roku, najsvrhovitije je javiti se izravno studentskim referadama fakulteta. Radi lakšeg snalaženja u upisnoj proceduri možete kontaktirati Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem e-pošte (upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr) ili telefonskim pozivom (na broj +385 1 6444 676; +385 1 6444 669)

Više informacija dostupno je na dokumentima u privitku.

 Prijavni obrazac
 Tablica upisnih kvota-jesenski rok
 Osnovne informacije o upisu
 Promocijski letak-Upisne kvote