Važna obavijest Ambasade Bosne i Hercegovine u Švicarskoj

Obavijest i upute za sve državljane Bosne i Hercegovine koji su u turističkom posjetu Švicarskoj.

Uslijed specifične situacije izazvane Korona virusom (COVID-19) putne linije su reducirane i smanjene na minimum. Od nadležnih švicarskih službi ambasada je dobila informaciju koja se odnosi na državljane BiH koji se uslijed nastale situacije i širenja virusa COVID-19 ne mogu vratiti u BiH, a u Švicarskoj se nalaze kao turisti, te će zbog toga prekoračiti dozvoljen period boravka.

Neophodno je da se nadležnim kantonalnim službama za migraciju (Migrationsamt), prema mjestu u kojem se trenutno nalaze, podnese zahtev za dobivanje vize tipa “D”. Informacije o troškovima i točnoj proceduri daju dotične službe. Kontakt informacije u vezi zahtjevom sa „D“ vizu mogu se pronaći na sljedećem linku: admin.ch

Dostava podataka Ambasadi BiH

Kako bi se evidentirali državljani koji se u Švicarskoj nalaze duže od 90 dana iz ambasade mole da im se na mail amb.bern@mvp.gov.ba dostavite podaci o sebi: ime i prezime, datum rođenja, spol, matični broj (JMBG), boravak u inozemstvu (mjesto u kome se nalazite), kontakt telefon, mail adresa, prebivalište u BiH (puna adresa – ulica, broj i mjesto).

Let za Sarajevo preko Beča iz Züricha je još uvijek aktualan. Iz ambasade upozoravaju da postoji mogućnost zadržavanja u karanteni na aerodromima.

Preporučuje se pratiti informacije vezane za korona virus za područje Švicarske na ovoj web adresi: admin.ch

Također se preporučuje ostati u kući i smanjiti kretanje na minimum kako bi sačuvali zdravlje, vlastito i drugih. Upozoravaju uz to da se ne kreće na put ako se ne radi o hitnom slučaju.

Ambasada BiH u CH

Autor


Ruža Studer
Više o autoru