2.8 C
Zagreb
0.7 C
Zürich
1.2 C
New York
21 C
Hong Kong
22.4 C
Melbourne
Četvrtak, 9 prosinca 2021

Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok od četiri godine, za:
 1. Saveznu Republiku Njemačku – 2 izvršitelja
 2. Švicarsku Konfederaciju – 4 izvršitelja
 3. Republiku Sjevernu Makedoniju – 1 izvršitelj
 4. Talijansku Republiku – 1 izvršitelj
Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog  jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika  povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj potrebno je znanje njemačkog jezika
 • za rad u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je znanje njemačkog jezika i/ili talijanskog jezika,
Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, ako su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radili najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.
Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr, uz koji su kandidati dužni priložiti:
 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis),
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati predloženi za izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova učitelja hrvatske nastave u inozemstvu.
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s  upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima u postupku javnog natječaja, o čemu im se   dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, dužni su pristupiti razgovoru sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, radi provjere poznavanja Kurikuluma hrvatske nastave u inozemstvu te provjere znanja stranog jezika.

Više informacija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

IzvorMZO

POVEZANI ČLANCI

PRATITE NAS

1,103ObožavateljiLajkaj
0SljedbeniciSlijedi
0PretplatniciPretplatiti

Najnovije