1.6 C
Zagreb
9.1 C
Zürich
9.9 C
New York
22.1 C
Buenos Aires
19.2 C
Melbourne
Ponedjeljak, 11 prosinca 2023

Poziv na izložbu u Rijeci

U Galeriji na otvorenom, Forma Viva Sveti Kuzam u Rijeci, 28. rujna 2023., s početkom u 19:30 otvara se prva samostalna izložba umjetnice Sarite Frković.

Krivudav i zamršen put koji još uvijek traje. Riječi su to likovne umjetnice Sarite Frković kojima karakterizira svoje likovno stvaranje. No, koji put nije takav. Put traženja, pokušaja, neuspjeha, razočaranja i najzad uspjeha. Put je to iskustva u kojemu se neki grade, nadograđuju, razvijaju, transformiraju a neki se pak izgube ne nalazeći više smisla svoga rada i djelovanja.

Imajući dva usporedna puta koju u suživotu ponekad nadvladaju jedan drugoga, Sarita Frković svoj interes i kreativnost razvija spiralnim uspinjanjem u kojemu su polagane mijene. Opus akvarela i gvaša odlikuju se figurativnom korpusu svakodnevlja, krajobraza i detalja istoga uz genre scena koje Sarita Frković crpi iz svoga okolja. Potreba prepoznavanja odabrana motiva pretpostavlja stilski verizam koji ipak svježim koloritom i odrešitom gestom daje notu impresionističke manire.

Pohađajući Art House College u Ljubljani, umjetničke radionice Radovana Kunića i Miljenke Šepić kao i djelovanje u skupini Skani, Anie Scrobogne profiliraju rad Sarite Frković koja na svakoj toj stanici otkriva, redefinira i primjenjuje novine u svom stvaralačkom putu. Sigurna u odabiru motiva i kompozicije stvara na polutransparentnom osliku dojam jasne namjere koja tek ponekad još traži puta. Realizacije kontrolirane geste i osobito sofisticira ne likovne tehnike koja ne oprašta nesigurnost i nesuptilnost s uspjehom kreira vizure poznate nam, česte i u našem svakodnevlju.

Sadržajnost naoko banalnog motiva podržana je atraktivnošću dinamike emocionalne zrelosti. Karizmatičnost motivu definira sinergija rakursa i odabrane palete naglašujući blistave sekvence plain airea.

Opus “zamršena i krivudava puta” Sarite Frković, opus je ženskog slikarstva mekih, toplih, nježnih realizacija na tragu poznatih žena slikarica u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću poput Fanny Daubachy de Dolje i njezine sestre Josephine pl. Jellacich kao i izuzetne Slave Raškaj. Put, možda zamršen, kad i kad krivudav, put je uspješnih realizacija Sarite Frković s notom romantičarske sjete i feminina dodira u perspektivi novih postignuća.

 

Sarita Frković, bacc.oec., rođena je 1972. u Rijeci. Osnovnu i srednju školu završava u Gospiću, a odlaskom na Ekonomski fakultet, nastavlja živjeti i raditi u Rijeci gdje sudjeluje na tečajevima, radionicama, likovnim kolonijama i izložbama. Kroz razne slikarske alate i medije otkriva ljubav prema akvarel tehnici i to bajkovito putovanje, kroz element vode, još uvijek traje.

“Nije ono što gledate bitno, već ono što vidite” – Henry David Thoreau

Foto: lulika.hr Više o galeriji: Forma Viva Sveti Kuzam

POVEZANI ČLANCI

Najnovije