Iseljeništvo i domovina 3. – Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Može li se iseljeništvo identificirati sa zastupnicima koji ih zastupaju i jesu li isti upoznati s problemima iseljeništva? 

O sveopćem odnosu prema iseljeništvu pisali smo u prvom članku https://moja-domovina.net/2017/11/05/iseljenistvo-i-domovina/ , u ovom ćemo pojasniti ulogu Saborskog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Članak želi pojasniti izvandomovinskim Hrvatima gdje se u domovini nalaze njihovi «skrbnici» i potaknuti iseljeništvo na razmišljanje.

U skladu s promjenjivom politikom usmjerenom prema hrvatskom iseljeništvu, mijenjao se i njihov broj zastupnika u Hrvatskom saboru. XI. izborna jedinica, kao zasebna izborna jedinica za izbor zastupnika koje biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imala je u prvom sazivu 12 zastupnika. Danas se u XI. izbornoj jedinici biraju fiksno tri zastupnika.

U aktualnom Odboru nalaze se zastupnici: prof.dr. sc. Ljubić Božo, Brkić Milijan, Čičak Mato, Glasnović Željko, univ. spec. Hajduković Domagoj, Luc-Polanc Marta, Maksimčuk Ljubica, dr.sc. Mikulić Andrija, Mišić Ivica, Parić Darko, Raguž Željko, Šimić Miroslav i Žagar Tomislav.

Uz njih, u svakom sazivu biraju se četiri vanjska člana koji mogu sudjelovati na sastancima no koji nemaju pravo glasa. To su osobe iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Vanjski član odbora dobiva mjesečnu naknadu od 1500 kuna. Po kojem ključu se ti vanjski članovi biraju, nije nam poznato. Isto tako nije nam poznato da li ti članovi prisustvuju sjednicama Odbora. U ovom sazivu imenovani su: Ivo Jelušić, Ivana Posavec Krivec, Veselko Jovanović i Ivan Bagarić.

Prenosimo djelokrug rada Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se može pronaći na poveznici: http://www.sabor.hr/odbor-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske-9

 „Poslovi utvrđivanja i praćenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: 

– pravni i stvarni položaj dijelova hrvatskoga naroda te hrvatskih manjina u drugim državama i predlaganje mjera za unapređivanje svekolike suradnje radi ostvarenja i zaštite prava i očuvanja nacionalnog identiteta 

– sve oblike međunarodne i druge suradnje kad je to u interesu Hrvata u susjednim državama i svijetu, kao i s tim povezano usmjeravanje financijske potpore 

– poticanje programa povratka hrvatskih iseljenika te skrb o hrvatskim useljenicima na područjima od posebne državne skrbi 

– inicijative i prijedloge koje podnose Hrvati iz susjednih država i svijeta 

– održavanje redovitih kontakata s predstavnicima Hrvata izvan Republike Hrvatske
– zaštitu prava i interesa hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu kao i osiguranje osobite skrbi i zaštite dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.“ 

 Kad na stranicama Hrvatskog sabora potražite sjednice Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske koje su se proteklih godina održale ili koje su najavljene, najkasnije tada se kao Hrvat/ -ica u iseljeništvu morate zamisliti.

Problemi s kojima je iseljeništvo zadnjih godina bilo, ili još uvijek jest suočeno, itekako su trebali biti tematizirani u Odboru. Jedini zapis koji je autorici članka poznat je sastanak Odbora s predstavnicima Udruge Iseljenici, povratnici i useljenici koji se održao 2. lipnja 2016. godine.

Autor


Ruža Studer
Više o autoru