Poziv predstavnicima hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga u Švicarskoj na sastanak

Poziv je upućen svim predstavnicima udruga koje se u Švicarskoj bave kulturno-umjetničkim radom.

Na dosadašnjim sastancima predstavnika hrvatskih udruga i zajednica u Švicarskoj s njihovom predstavnicom u Savjetu Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ružom Studer-Babić, u više se navrata diskutiralo o suradnji i potrebama kulturno-umjetnički udruga. U skladu s tim oformio se Odbor za kulturu.

Koordinatorica odbora je Željka Walker, članica upravnog odbora HKUD-a “Fala” iz Schaffhausena koja poziva na sastanak predstavnike hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga u Švicarskoj.

Sastanak će se održati u nedjelju, 19. siječnja 2020. u 15:00 sati u prostorijama Motokluba “Sokolovi” na adresi Neuehaltenring 1, 6030 Ebikon. Ako imate pitanja, javite se koordinatorici elektronskim putem: zeljka.walker@hotmail.ch