32.6 C
Zagreb
24.2 C
Zürich
26.3 C
New York
12.1 C
Buenos Aires
28.8 C
Melbourne
Srijeda, 17 srpnja 2024

Za inozemne mirovine od 2024. vrijede nova pravila. Provjerite o čemu se radi

Umirovljenici koji žive u Hrvatskoj, a stekli su mirovinu u inozemstvu, podliježu plaćanju poreza na dohodak u Hrvatskoj, ali naplata poreza ovisi o tome postoji li ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s državom iz koje se isplaćuje mirovina

Najviše inozemnih mirovina u Hrvatsku stiže iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Mirovine svih građana s prebivalištem (boravištem) u Hrvatskoj ostvarene u inozemstvu smatraju se primicima od nesamostalnog rada i oporezuju se na isti način kao i mirovine ostvarene u Hrvatskoj, osim ako je ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uređeno drugačije.

Hrvatska ima potpisane ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za sedamdesetak država, a u većini slučajeva ima pravo oporezivanja mirovina ako su umirovljenici njezini rezidenti. Neoporezive su mirovine one koje su Hrvati stekli u 11 zemalja – u Njemačkoj, Belgiji, Kanadi, Luksemburgu, Kini, Makedoniji, Mauricijusu, Omanu, Poljskoj, Maroku i San Marinu.

U navedenim slučajevima neoporezive su samo mirovine koje isplaćuje socijalno osiguranje, a one koje se isplaćuju iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja oporezive su u Hrvatskoj.

U četiri zemlje (Danska, Finska, Južnoafrička Republika i Nizozemska) obje države imaju pravo oporezivanja, ovisno o metodi koja se primjenjuje.

Prijava u porezni registar

Umirovljenici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva, bez obzira oporezuje li se ona ili ne, obvezni su podnijeti prijavu za upis u registar poreznih obveznika na obrascu RPO. Ova prijava se podnosi ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku od osam dana od dana početka ostvarivanja primitaka. Uz obrazac RPO obvezni su priložiti vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku (rješenje ili potvrda o mirovini, bankovni izvod za račun na koji je izvršena uplata mirovine i drugo).

Također, umirovljenik mora izvaditi svoju poreznu karticu u nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili putem portala e-Porezna da bi mogao pri obračunu predujma poreza u tijeku godine koristiti osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka.

Plaćanje predujma poreza i izvješćivanje

Inozemne mirovine se oporezuju po istom principu kao i domaće mirovine, što znači da se i za njih od 1. siječnja 2024. primjenjuje osobni odbitak od 560 eura i porezne stope koje propisuju gradovi i općine. Obračunati predujam poreza na dohodak od mirovine umirovljenicima se umanjuje za 50 posto.

Predujam poreza na dohodak po osnovi inozemne mirovine plaća se prema rješenju Porezne uprave do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, odnosno tromjesečno do zadnjeg dana svakog tromjesečja ako je utvrđeni mjesečni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do 13,27 eura.

Ako umirovljenik uz inozemnu prima i domaću mirovinu, Porezna uprava kod izračuna predujma poreza na dohodak uzima u obzir oba prihoda, uključujući isplate prigodnih nagrada od strane inozemnog isplatitelja mirovine.

Prijava promjene visine mirovine

Umirovljenik je dužan Poreznoj upravi do 31. siječnja prijaviti promjenu visine mirovine za prethodnu godinu ako je promijenjeni iznos veći ili manji za 20 posto u odnosu na iznos na temelju kojeg je izdano prethodno rješenje Porezne uprave.

U tom slučaju Porezna uprava će nakon provedenoga postupka donijeti novo rješenje o utvrđenom mjesečnom predujmu i razlici poreza za uplatu ili povrat za prethodno porezno razdoblje.

Izuzeće od plaćanja predujmova poreza

Umirovljenik može zatražiti izuzeće od plaćanja predujmova poreza na inozemni dohodak ako istovremeno plaća porez na dohodak u inozemstvu, u državi s kojom Hrvatska nema u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili prima mirovinu iz država s kojima Hrvatska, sukladno postojećim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ima podijeljeno pravo oporezivanja mirovina.

U tom slučaju je taj umirovljenik obvezan podnijeti Obrazac INO-DOH do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, temeljem čega se utvrđuje porezna obveza uz mogućnost uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu i dokaz o uplaćenom porezu u inozemstvu.

Izvor: tportal

POVEZANI ČLANCI

Najnovije