26.5 C
Zagreb
20.4 C
Zürich
22.6 C
New York
9.3 C
Buenos Aires
25.8 C
Melbourne
Četvrtak, 18 srpnja 2024

CERTITUDO – vodič zdravstvenog osiguranja za povratnike i useljenike

Zdravstveno osiguranje jedna je od najvažnijih stvari koju mora regulirati svaki povratnik ili useljenik. Obvezno (osnovno), dopunsko, dodatno, privatno, vjerojatno vas boli glava od svih tih naziva i vrsta zdravstvenog osiguranja, zato je agencija za osiguranje Certitudo odlučila pomoći vam jer bi vas nepoznavanje ili loša odluka kod odabira osiguranja mogli jako skupo koštati.

AKO STE SVE VEĆ ISTRAŽILI ALI NE ZNATE OD KUDA KRENUTI ILI
VAM SE NE DA DALJE ČITATI, KONTAKTIRAJTE NAS S KONKRETNIM UPITOM.

Otkuda početi i kako regulirati svoj status?

U Republici Hrvatskoj postoje dvije osnovne vrste osiguranja:

 • obvezno osiguranje (često ga zovu osnovno osiguranje)
 • dobrovoljno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje regulirano je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH, a provodi ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Tko sve mora biti osiguran obveznim (osnovnim) zdravstvenim osiguranjem:

 • osobe koje imaju prebivalište u RH
 • stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH
 • državljani drugih država članica Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP), Švicarske i Velike Britanije te državljani ostalih država s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj, odnosno na temelju obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Hrvatskoj
 • državljani drugih država članica EU/EGP/Švicarske/Velike Britanije s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica EU/EGP/Švicarskoj/Velikoj Britaniji
 • državljani države koja nije država članica EU/EGP/Švicarska/Velika Britanija na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, ako europskim pravnim propisima, međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, odnosno posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Ostali koji borave u RH iz bilo kojeg drugog razloga a imaju obvezno zdravstveno osiguranje regulirano državi članici EU/EGP/Švicarskoj/Velikoj Britaniji ili u jednoj od država s kojima je Hrvatska sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Turska), zdravstvenu zaštitu mogu, po potrebi, koristiti na način i u opsegu koji je određen europskim pravnim propisima, odnosno međunarodnim ugovorima, ali na jednak način kao i osigurane osobe HZZO-a.

Povratnici, hrvatski državljani, moraju imati prebivalište u RH i prijaviti se u Hrvatski registar prebivališta da bi mogli ostvariti pravo na obvezno (osnovno) osiguranje.

Povratnici koji imaju mirovinu iz države članice EU/EGP/Švicarske/Velike Britanije ili iz neke od država s kojima je Hrvatska sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Turska), a koji ne primaju mirovinu iz Hrvatske, imaju pravo na zdravstveno osiguranje u RH na teret nositelja zdravstvenog osiguranja iz države u kojoj su ostvarili pravo na mirovinu. Kako bi ostvarili to pravo, bilo bi dobro da se prije preseljenja u Hrvatsku obratite svojem matičnom zdravstvenom osiguranju u državi u kojoj ste ostvarili pravo na mirovinu radi dobivanja odgovarajućih dokumenata kojima se regulira pravo na obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj.

Povratnici koji primaju isključivo inozemnu mirovinu, a koji pravo na obvezno (osnovno) zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti na prethodno opisan način, obavezni su, sukladno Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, zdravstveno se osigurati kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), uz obavezu osobne uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, sukladno propisima o obaveznim doprinosima.

Povratnici koji nisu u mirovini za ostvarenje prava na obvezno zdravstveno osiguranje moraju prvo riješiti prebivalište ili boravište u Hrvatskoj, a zatim kod podnošenja zahtjeva za obveznim zdravstvenim osiguranjem trebaju priložiti određene dokumente poput potvrde o prebivalištu, potvrde da primaju socijalnu pomoć, putovnice ili osobne iskaznice i sl.

Povratnici koji su se zaposlili ili samozaposlili (vlasnici firme ili obrta) obvezno zdravstveno osiguranje rješavaju kroz svoj status zaposlenika u firmi ili obrtu.

Useljenici, odnosno strani državljani koji su ušli u Hrvatsku s namjerom duljeg boravka  moraju se prijaviti u Hrvatski registar stranaca i dobiti boravišnu dozvolu. Nakon toga moraju imati riješeno boravište i onda je procedura dobivanja obveznog (osnovnog) osiguranja gotovo ista kao i kod povratnika ovisno kojoj kategoriji pripadaju (umirovljenik, zaposlenik, vlasnik firme ili obrta, student, itd).

Važno je napomenuti da se ovo ne odnosi na osobe koje privremeno borave u Hrvatskoj ili su tu zbog turističkih razloga i slično. Takve osobe imaju zdravstveno osiguranje prema svojoj matičnoj državi ili mogu sklopiti policu privatnog zdravstvenog osiguranja.

Kako dobiti bolju kvalitetu usluga zdravstvenog osiguranja?

Kada ste riješili obvezno (osnovno) osiguranje pri HZZO, poboljšajte si standard i kvalitetu, te proširite vrste usluga zdravstvenog sustava na način da uz svoje obvezno (osnovno) osiguranje ugovorite neku od polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se dijeli na:

 • dopunsko
 • dodatno
 • privatno

Dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava pokriće dijela troškova do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ovo osiguranje je dopuna obveznom osiguranju te ne zamjenjuje obvezno zdravstveno osiguranje. Dopunsko zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti samo korisnici obveznog (osnovnog) zdravstvenog osiguranja.

Neki od troškova koje pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja:

 • participacija kodizabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine
 • participacija za lijekove sa „B“ liste
 • pretraga i dijagnostike: ultrazvuk (UZV), magnetska rezonancija (MR), računalna tomografija (CT)
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
 • bolničko liječenje
 • ortopedska i druga medicinska pomagala određena općim aktom HZZO
 • participaciju za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala
 • liječenje u drugim državama članicama Europske unije i trećim državama sukladno propisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU i drugim propisima.

Najjednostavnije rečeno, polica dopunskog osiguranje pokriva dio troškova koji nisu obuhvaćeni policom obveznog (osnovnog) osiguranja HZZO-a.

Dopunsko osiguranje je dugoročno osiguranje u trajanju od najmanje jednu godinu.

Policu dopunskog osiguranja nude sve osiguravajuće kuće s različitim uvjetima i cijenama. Cijena ovisi o dobi osiguranika, pokriću koje nudi polica itd.

Osigurajte se od iznenadnih financijskih troškova za lijekove, za potrebe dijagnostike, liječenja i rehabilitacije i ugovorite policu dopunskog osiguranja uz pomoć vrijednih zaposlenika agencije za osiguranje Certitudo koji će vam ponuditi više opcija različitih osiguravajućih kuća s uvjetima koji oni nude i pomoći vam odabrati najbolju opciju za vas. Ponudu zatražite na e-mail adresi  bojan.dimic@certitudo.hr

Dodatno zdravstveno osiguranje osigurava pravo na veći opseg i kvalitetniju zdravstvenu skrb u odnosu na prava iz obveznog (osnovnog) zdravstvenog osiguranja. Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja omogućava korištenje različitih vrsta usluga zdravstvene skrbi koje nisu obuhvaćene obveznim osiguranjem kao što su pregledi, dijagnostika, fizioterapija i slično u privatnim poliklinikama u odabranom terminu bez čekanja i bez uputnica.

Treba znati da polica dodatnog osiguranja nije zamjena za obavezno (osnovno) osiguranje već nadogradnja koja vam osigurava bolju kvalitetu usluga zdravstvenog sustava.

Neke od usluga koje su pokrivene policom dodatnog osiguranja su:

 • sistematski liječnički pregledi
 • specijalistički liječnički pregledi
 • preventivni pregledi (ginekološki pregled, kontrolni pregled i UZV za trudnice, UZV dojki, PSA, UZV prostate)
 • dijagnostički postupci
 • fizikalna terapija
 • mali operacijski zahvati
 • ortopedska i druga medicinska pomagala
 • stomatološke usluge

Opseg i količina pokrića ovisi o odabranom paketu dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Kao i kod dopunskog osiguranja, policu dodatnog osiguranja nude sve osiguravajuće kuće. Cijena police ovisi o vrsti paketa pokrića, životnoj dobi osiguranika, zdravstvenom stanju osiguranika i sl.

Da bi ste si pojednostavili potragu za najpovoljnijom ponudom obratite se agenciji za osiguranje Certitudo ili zatražite ponudu na e-mail adresi bojan.dimic@certitudo.hr

Mi ćemo vam ponuditi više opcija nekoliko osiguravajućih kuća i pomoći vam da odaberete paket pokrića prema vašim potrebama.

Privatno zdravstveno osiguranje namijenjeno je osobama koje nisu obavezne osigurati se sukladno Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

Ugovorom o privatnom zdravstvenom osiguranju određuju se zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatni zdravstveni radnici kod kojih osiguranik može koristiti prava iz privatnog zdravstvenog osiguranja.

Zašto odabrati CERTITUDO?

Imate li neopisivu želju obilaziti sve osiguravajuće kuće, sakupljati ponude i slušati prodajne agente u svakoj osiguravajućoj kući kako vas uvjeravaju da su baš oni najbolji i da je baš njihova ponuda stvorena za vas?

Ako nakon toga imate vremena i želite računati, uspoređivati ponude tražeći najpovoljniju ponudu,  mi nismo rješenje za vas.

Međutim ako želite dobiti sve na jednom mjestu, ne gubeći vrijeme zatražite ponudu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u agenciji za osiguranje Certitudo jer naša misija je:

 • osvijestiti potrebe klijenta i pružiti potrebne informacije i pojašnjenja
 • pružiti kompletnu uslugu iz „jedne ruke”
 • izložiti najpovoljnija i besplatna rješenja za klijenta (mi ostvarujemo prihod od kuće koje zastupamo)

Mi smatramo da je naša glavna obveza uspostaviti pošten i korektan odnos te opravdati vaše povjerenje. Ukoliko mislite da su to razlozi da nam date svoje povjerenje kontaktirajte na e-mail adresu bojan.dimic@certitudo.hr

POVEZANI ČLANCI

Najnovije